Musketered splitter fagforbund: FOA og Danmarks Lærerforening er uenige
Formand Dennis Kristensens bagland i FOA har en noget anden opfattelse af musktereden end deres kampfæller i Danmarks Lærerforening. Foto: Uffe Weng/Scanpix Ritzau
Blot to ud af FOA's kredsformænd mener det samme som Danmarks Lærerforenings 16 kredsformænd: Nemlig at musketereden betyder, at ingen faggrupper stemmer for en aftale, medmindre at alle fagforbund er tilfredse med aftalen. Det viser en rundspørge foretaget af Politiken.

En rundringning til 31 kredsformænd i FOA og Danmarks Lærerforening viser, at de to fagforbund har vidt forskellig opfattelser af, hvor langt de er villige til at gå for musketereden om ubrydeligt sammenhold.

Det skriver Politiken.

16 kredsformænd fra Danmarks Lærerforening opfatter musketereden som en aftale, der indebærer, at ingen faggrupper stemmer for en aftale, hvis ikke alle andre fagforbund også er tilfredse.

"Der lander ikke et forlig ved ét bord, før der er et forlig ved alle borde. Alle skal kunne nikke ja, og ingen skal kunne mejes ned. På den måde er der et fællesskab, og det er det, jeg forstår ved musketereden", siger Heidi Yoma Rasmussen, der er kredsformand i Danmarks Lærerforenings afdeling i Taastrup.

Med en enkelt undtagelse bliver hun i rundringningen bakket op i den opfattelse af de øvrige kredsformænd.
Omvendt mener 13 kredsformænd og næstformænd fra FOA, at der skal landes en aftale, hvor det er muligt - altså ikke nødvendigvis samlet for kommuner, regioner og staten.

Kun to af de adspurgte kredsformænd i FOA er ikke enige i den betragtning.