NYHEDSBREV Kom på forkant med nyhederne - og få spændende nyt om arbejdsliv og alt det andet!
  • Samtalecirkus, ikke-sæsonbestemt forestillingsrække.
  • Skræmmeeffekt, beskæftigelsespolitisk værktøj med en effekt så skræmmende, at det i flere områder også skræmmer jobbene væk.
  • Stigende beskæftigelse, undtagelsen der bekræfter reglen, at arbejdsvægrende ledige fastholdes på overførselsindkomst, fordi det ikke betaler sig at arbejde. Reglen bekræftes af yderligere en undtagelse, nemlig at kun 6% af danske virksomheder oplever rekrutteringsproblemer.
  • Respiratorpraktik, jobrettet tilbud til de ledige med næstmindst arbejdsevne.
  • Jobansøger, person som endnu ikke ved, at det ikke betaler sig at arbejde.
  • Rådighedskrav de til danske ledige stillede krav, som ifølge det internationale hippiekollektiv OECD er blandt de skrappeste i verden. RÅDIGHEDSKRAV, de til danske ledige stillede krav, som ifølge det internationale hippiekollektiv OECD er blandt de skrappeste i verden.
  • Vejskiltevask, ulønnet nyttejob, som ifølge Kristian Pihl Lorentzen (V) kan give unge ledige de kompetencer, der kræves for at bestride et rigtigt job, som det at vaske vejskilte ville være, hvis man betalte en rigtig løn for det.
  • Det ekspanderende univers, den videnskabelige teori at universet, i lighed med det danske dagpengebureaukrati, til stadighed udvider sig.
  • Rekrutteringsproblemer, det langt hovedparten af danske virksomheder ikke har, ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis nye undersøgelse kunne give det indtryk, at ledige gerne vil arbejde og at det rent faktisk betaler sig.
  • 4. juli, dag 185 i året i den gregorianske kalender (186 i skudår). I USA markerer dagen Uafhængighedserklæringen fra 1776, et undseeligt dokument blot 1/29231 så langt som de danske dagpengeregler.
Partnerskaber

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.