NYHEDSBREV Kom på forkant med nyhederne - og få spændende nyt om arbejdsliv og alt det andet!
  • Cepos, 1.   Tænketank som anbefaler nedskæring af dagpenge som løsning på evt. økonomisk krise. 2. Tænketank som anbefaler nedskæring af dagpenge som løsning på økonomisk overophedning.
  • Jobopslag,   opslagstype hvis antal, ifølge Jobindex, lige nu er det største siden dovenhedsbølgen, der tilfældigvis ramte landet samtidig med finanskrisen.
  • Dagpengemil, længdeenhed. En dagpengemil er cirka 9 km, svarende til den samlede udrullede længde af de gældende danske dagpengeregler.
  • Samtalecirkus, ikke-sæsonbestemt forestillingsrække.
  • Arbejde, noget der kan betale sig for langt de fleste, hvis man spørger virkeligheden, men for langt færre, hvis man spørger andetsteds.
  • Boksen, den ledige opfordres til at tænke ud af. Ved at flytte tankerne ude af boksen, bliver der bedre plads til de 29.231 siders dagpengeregler inde i den.
  • Selvbebrejdelse, fællesnævner for mange unge ledige, ifølge nyt ph.d.-studie,  sammen med dårligere livskvalitet og skamfølelse over ledigheden. Alt sammen noget, der kunne forhindres, havde de unge blot en form for incitament til arbejde.
  • Samtalecirkus, ikke-sæsonbestemt forestillingsrække.
  • Skræmmeeffekt, beskæftigelsespolitisk værktøj med en effekt så skræmmende, at det i flere områder også skræmmer jobbene væk.
  • Stigende beskæftigelse, undtagelsen der bekræfter reglen, at arbejdsvægrende ledige fastholdes på overførselsindkomst, fordi det ikke betaler sig at arbejde. Reglen bekræftes af yderligere en undtagelse, nemlig at kun 6% af danske virksomheder oplever rekrutteringsproblemer.
Partnerskaber

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.