OVERBLIK: Forstå slagsmålet om lærernes arbejdstid
Med et lovindgreb forandrede lærernes arbejdstid sig i 2013. Nu kræver en samlet fagbevægelse en ny aftale.

Lærernes arbejdstid er blevet et centralt stridspunkt i forhandlingerne om nye overenskomster for de offentligt ansatte.

Se her, hvad konflikten handler om:

* For langt de fleste lønmodtagere på det offentlige og private arbejdsmarked i Danmark reguleres arbejdstid gennem overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter.

* Men som det er i dag, er lærere og underviseres arbejdstid reguleret af en lov som følge af et politisk indgreb. Det kom efter sammenbrudte forhandlinger og en længerevarende lockout i 2013.

* Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 lykkedes det ikke parterne at blive enige om en ny arbejdstidsaftale.

* Lærerens arbejdstid udgør 37 timer om ugen inden for en normperiode på et år. Det svarer grundlæggende til det, man havde før lovindgrebet.

* Årsnormen beregnes som 7,4 gange antallet af kalenderdage fraregnet fridage og helligdage.

* Men en af de afgørende forskelle er dog, at der ikke længere skelnes i typer af arbejdstid - for eksempel på forskellige typer af opgaver som undervisning eller forberedelse.

* Noget af det, lærerne har været utilfredse med, er, at de har fået mindre tid til forberedelse på bekostning af flere undervisningstimer.

* Det er i højere grad op til skolelederen at tilrettelægge lærerens arbejdstid, hvor lærerne tidligere selv har haft større indflydelse.

* Arbejdstiden tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne. Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet.

* Men hvor lærerne selv kunne råde over deres arbejdstid og forberede sig derhjemme, er der i lovindgrebet krav om tilstedeværelse på skolen i hele arbejdstiden.

* Desuden er der en række andre bestemmelser. For eksempel betales lærerne 14 timers løn per døgn, når de er på lejrskole.

* I praksis er der rundt om i kommunerne indgået mange lokale aftaler om arbejdstid for lærerne, hvis arbejdstid derfor ikke reguleret af loven.

* Ifølge Danmarks Lærerforening har 72 ud af de 98 kommuner indgået en lokalaftale om arbejdstiden.

Kilde: Lov 409, Notat om lærernes arbejdstid fra FAOS, Københavns Universitet, Danmarks Lærerforening.

/ritzau/