Flest jyder med handicap i arbejde
Der er store regionale forskelle i beskæftigelsen for danskere med handicap. Foto: www.colourbox.com
Midt- og nordjyder med handicap klarer sig bedst på arbejdsmarkedet. Det kan skyldes, at flere ansættes på særlige vilkår f.eks. fleksjob.

Folk med handicap har større sandsynlighed for at komme i arbejde, hvis de bor i Region Nord- eller Midtjylland frem for, hvis de bor i Region Sjælland eller Syddanmark.

Det viser en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) på baggrund af interview med 19.000 danskere, der offentliggøres i dag.

Forskellene kan ifølge seniorforsker Jan Høgelund skyldes, at flere i Nord- og Midtjylland ansættes på særlige vilkår.

"De to regioner har flest ansat på særlige vilkår f.eks. fleksjob, og man kunne tænke sig, at det er en del af forklaringen," siger han.

Mens 52 procent af danskere med handicap f.eks. blinde, kørestolsbrugere eller depressive er i arbejde i Region Midtjylland, er tallet i Region Sjælland på 45 procent.

De seneste års krise har dog betydet, at generelt færre med handicap er i arbejde. En undtagelse er personer med psykiske lidelser.

Her er beskæftigelsesandelen fra 2008 til 2010 steget fra 21,9 procent til 30,7 procent.

Stigningen kan skyldes, at de, der i undersøgelsen siger, at de har en psykiske lidelser i dag udgøres af personer med mindre alvorlige lidelser, som derfor oftere er beskæftiget. Det kan også skyldes en øget indsats for at få gruppen inkluderet på arbejdsmarkedet.

"Men reelt ved vi ikke, hvorfor flere med psykiske lidelser er i arbejde de senere år," siger Jan Høgelund, der understreger, at kollegerne generelt er blevet mere positivt indstillet over for at arbejde sammen med handicappede de senere år.

Folk med psykiske handicap arbejder dog stadig væsentligt mindre end folk med andre typer handicap. I hele gruppen sammenlagt er knap halvdelen i arbejde.

I rapporten betegnes alle som handicappede, hvis de selv svarer ja til, at de har et handicap eller et kronisk helbredsproblem f.eks. diabetes, hjerteproblemer eller allergi.

Rapporten er bestilt og finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen.