Blogindlæg Blogger: Syge mennesker i titusindvis har brug for politisk handling nu
Både lovgivningen, forvaltningen, Ankestyrelsen og sædvanen i retssystemet gør det umuligt for borgeren at få ret og at få en meningsfuld sagsbehandling, sådan som tilstandene er nu. Det blev tydeligt i DR Debatten torsdag aften om social- og beskæftigelsespolitik siden reformen af førtidspension og fleksjob i 2012.

Cand.mag., forfatter og redaktør af bogantologierne "Hvad i alverden er meningen?" (2011) og "Et liv i andres hænder" (2014).

TAK TIL DR for en af de bedste og vigtigste værdidebatter i meget lang tid med DR Debatten torsdag om Danmark for de udsatte.

Tak for, at DR for en gang skyld havde inviteret flere af de berørte borgere i studiet, så vi ikke kun skulle høre om de politiske "synsninger" fra partierne bag de seneste års reform-amok. Tak for eksempelvis både at have inviteret Finn Sørensen (MF, EL), Mads Krøger Pramming (advokat), Lene Romer Halby (fleksjobber) og Nick Allentoft (chefredaktør). Og tak for, at vi kom omkring mange forskellige aspekter af temaet!

Det korte af det lange er nemlig, at både lovgivningen, forvaltningen, Ankestyrelsen og sædvanen i retssystemet gør det umuligt for borgeren at få ret og at få en meningsfuld sagsbehandling, sådan som tilstandene er nu. Alle disse forhold er håbløse. Alligevel har forligskredspolitikerne i 6 år fastholdt, at de har (haft) så gode intentioner med deres forringelser for de dårligst stillede borgergrupper, og at reformen af førtidspension og fleksjob ”bare” skal have ”tid til at virke”.

Mange er vi, som lige siden reformens politiske behandling i Folketinget i 2012 og om de øvrige efterfølgende reformer har påpeget, hvad der er galt, og hvad der som minimum skal gøres for at genoprette en tilstand, der er bare en lille smule værdig for de syge. Der er stadig stort set intet ændret ved de meget kritisable forhold.

Reformen bør fortsat ændres fundamentalt. Se mine helt konkrete ændringsforslag.

Det er endvidere helt generelt uværdigt, uretfærdigt og sundhedsmæssigt uforsvarligt, at syge mennesker med dokumentation for svært nedsat funktionsevne skal have deres forsørgelsessager behandlet i kommunale jobcentre. Jeg mener, ligesom mange andre, at syge skal ud af beskæftigelsespolitikken, og det har vi stillet et borgerforslag om. Støt det her frem til og med på søndag 30. september.

JEG HÅBER, AT medierne i den kommende tid vil gå mere til forligspartierne bag reformen af førtidspension og afkræve dem løsninger på de ydmygelser, som de har påført i titusindvis af syge borgere i vores land! Og jeg håber, at mange medier – ligesom Finn Sørensen – vil spørge Mette Frederiksen (S) og hendes parti om, hvad de konkret vil gøre for at tage det ansvar på sig for reformen, som Frederiksen pludselig er kommet i tanker om at ville påtage sig her lige før et folketingsvalg.

Hvis ikke Socialdemokratiet vil opsige forliget, så er det kun tomme valgløfter, og så kan ethvert andet parti i forligskredsen nedlægge veto mod den mindste forbedring.

Syge mennesker i titusindvis har brug for handling nu og har haft brug for det lige siden 2012. Der er ikke flere politiske undskyldninger tilbage, som kan accepteres. I vidste godt i forligskredsen, hvor uretfærdige forringelser I gennemførte. Nu er det på høje tid, at I viser, at I ønsker syge mennesker det godt og ikke vil tillade, at pinslerne af de mange fortsætter!

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News