Administration 

Benhård besked til syge Sophie: Du mangler motivation for at komme i arbejde!

Sophie Sørensens ressourceforløb er blevet forlænget, så det kan vare op til fem år. (Foto: Foto: Privat)

Fem år med nedbrydende test af arbejdsevnen. Det er udsigten for Sophie Sørensen, som er kommet alvorligt til skade på arbejde. Hun håber, at en ny lov vil gøre vejen til førtidspension mere rimelig og enkel. Kommunen mener dog, at Sophie Sørensen mangler motivation for at komme i arbejde.

Med tasken pakket og hjertet fuld af håb drog Sophie Sørensen i 2000 til Danmark fra Elfenbenskysten. Hun fulgte kærligheden og en dansk mand og ønskede, at de skulle bygge et liv op sammen i det lille land mod nord.

Først arbejdede hun ufaglært hist og her, mens hun lærte dansk på sprogskole, og i 2011 blev hun færdig med drømmeuddannelsen som pædagog. Men lykken var kort, for Sophie kom aldrig i job. 

- Jeg kan godt være misundelig, for jeg kan rigtig godt lide Danmark. Jeg kan se, at danskerne er rigtig glade for at tage på arbejde, men det kan jeg bare ikke på grund af min ryg. Det er svært at have en sygdom, som kan mærkes, men ikke ses, siger 45-årige Sophie Sørensen.

Hvad er ressourceforløb?
 • Ressourceforløb er et tværfagligt forløb, der kan vare 1-5 år. Man kan dog godt få tildelt flere ressourceforløb, og derfor er der ingen øvre grænse.
 • Forløbet blev indført i 2013 som en del af reformen af førtidspension og fleksjob og skulle sikre, at færre blev "parkeret" på førtidspension.
 • Indsatsen kan variere og går på tværs af forskellige faggrupper i jobcentret, men som en central del står arbejdsprøvning.
 • Arbejdsprøvning har som formål at teste borgerens arbejdsevne. Her bliver man typisk sendt i praktik af kommunen i en virksomhed, hvorefter det evalueres, hvor meget borgeren har kunne arbejde.
 • Som udgangspunkt fortsætter et ressourceforløb i dag, indtil borgerens arbejdsevne er totaltestet. Den nye præcisering, som netop er vedtaget i Folketinget og træder kraft 1. juni, er et signal til kommunerne om, at man ikke længere skal sende borgere i "udsigtsløse" ressourceforløb.
 • Som udgangspunkt skal alle andre beskæftigelsesindsatser være udtømt, før en borger kan komme i et ressourceforløb. Afhængig af borgerens arbejdsevne vil et ressourceforløb enten udmønte sig i arbejde, uddannelse, fleksjob eller førtidspension.
UDVID

To arbejdsskader satte nemlig en stopper for Sophies karriere som pædagog. Den første fik hun som ufaglært vikar på et plejehjem i 2005, da hun skulle hjælpe en ældre mand op af en kørestol. Manden og kørestolen faldt nedover Sophie, der fik et vrid i ryggen.

Den anden skade skete, da hun i 2010 var i praktik som pædagog og skulle hjælpe en spastisk kvinde på toilet. Men da kvinden skulle tilbage til sin kørestol, gled hun. Sophie Sørensen forsøgte at gribe kvinden, men faldt igen akavet og slog ryggen voldsomt.

LÆS MERE: Hvad får man i førtidspension?

- I dag siger folk til mig, at jeg burde have ladet hende falde. Men det kunne jeg jo ikke. Det var simpelthen ikke en mulighed for mig. Det var en ældre kvinde. Jeg elsker mennesker, jeg var nødt til at gribe hende, siger Sophie.

Senere gav rygskaderne yderligere komplikationer i form af iskias-smerter og bækkenløsning, samt svær slidgigt i lænden.

Derfor ender Sophie i nyt ressourceforløb

Avisen.dk har spurgt Høje-Taastrup Kommune, hvorfor Sophie Sørensens ressourceforløb er blevet forlænget med yderligere to år, efter at hun allerede er blevet arbejdsprøvet.

Til det oplyser kommunen, at de har vurderet, at hun stadig har brug for en tværfaglig indsats, da hun fortsat har både sociale og helbredsmæssige problemer udover ledighed.

”Det vurderes nødvendigt med en tværfaglig indsats ift. at udvikle Sophie med social støtte, støtte fra BURC, hjælpemidler, second opinion fra Klinisk funktion samt at støtte Sophie i at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet igen, herunder afklaring af fremtidige skånehensyn og arbejdsevne,” skriver Høje-Taastrup Kommune til Avisen.dk.

Derudover understreger de, at det har stået Sophie Sørensen frit for ikke at deltage i et nyt ressourceforløb, og at hun er blevet informeret herom. Derudover skriver kommunen, at de vurderer, at Sophie Sørensen vil kunne få udviklet sin arbejdsevne "betydeligt" i et ressourceforløb.

"Det er kommunens socialfaglige vurdering, at Sophie Sørensen gennem de tværfaglige, koordinerede indsatser, vil kunne udvikle hendes arbejdsevne i betydende omfang, ud over den arbejdsevne som Sophie Sørensen opnåede i virksomhedspraktik i 2017. Det er kommunens vurdering, at denne udvikling sikres bedst muligt i et ressourceforløb,” skriver kommunen til Avisen.dk

UDVID

Derfor endte Sophie Sørensen i limbo i et såkaldt ressourceforløb, hvor folk får afprøvet deres evne til at arbejde.

Skandalehistorierne om ressourceforløb har de seneste år hobet sig op. Derfor besluttede et bredt flertal i Folketinget at sende et signal til kommunerne om, at borgere ikke må blive parkeret på udsigtsløse ressourceforløb. Det skete i form af en præcisering af loven om førtidspension, der trådte i kraft 1. juni.

LÆS MERE: Ny aftale: Folketinget ændrer regler for førtidspension

Præciseringen kom i kølvandet på talrige historier om danskere, der er blevet arbejdsprøvet i omdiskuterede ressourceforløb. Borgere så syge, at de til tider blot har kunnet arbejde få minutter om ugen eller har haft brug for at ligge på en madras under hele deres arbejdsprøvning.

LÆS MERE: Lars i sengepraktik i kold lagerhal: Det er fandme ikke menneskeligt

Fanget på ressourceforløb

Sophie Sørensen er glad for ændringen af loven. Ændringen viser, at politikerne har fokus på, at ressourceforløbene er et problem, mener hun. I øjeblikket føler Sophie Sørensen sig nemlig fanget i ressourceforløbet, der blot kører i ring og "nedbryder hende psykisk".

- Det viser jo, at vi bliver hørt, og at politikerne kan forstå vores situation. Det viser, at der er et problem med de her forløb, hvor man kommer i klemme i systemet og ikke rykker sig ud af i stedet, siger hun.

LÆS MERE: Eksperter: Ændring af førtidspension er et figenblad

Og selv føler hun sig fanget i et system, hvor hun blot bliver mere syg og mærket, mens hun oplever at blive pisket mod et arbejdsmarked, som hendes krop siger nej til.

- Jeg har det simpelthen så dårligt, og der sker ingen bedring. Jeg havde altid håbet på at komme op i timerne, så jeg kunne vende tilbage på arbejdsmarkedet. Men ressourceforløb er jo en bro til andre forløb, som kan hjælpe, og selvom jeg ikke har nogen fremskridt, er jeg fastlåst. Jeg føler mig fanget, siger hun.

Da Sophie Sørensen kom på ressourceforløb, boede hun i Sønderborg, men da hun på grund af smerter havde svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, blev hun rådet til at flytte til Høje-Taastrup ved København, hvor venner og familie kunne hjælpe til. 

LÆS MERE: Hvordan får jeg førtidspension?

Her blev hun senest arbejdsprøvet i juni 2017, men hun kunne blot arbejde to timer om ugen. Alligevel blev ressourceforløbet forlænget med to år tilbage i januar, så det først slutter i 2020. På det tidspunkt vil Sophie Sørensen have været i ressourceforløb i fem år.

- Når man ikke afklarer arbejdsevnen, så er der ingen grund til at fortsætte. Så burde man stoppe det. Hvorfor ikke foreslå nogle sociale aktiviteter eller noget motion, spørger Sophie Sørensen.

Avisen.dk har fået en fuldmagt til at forhøre sig om Sophie Sørensen sag hos Høje-Taastrup Kommune. Du kan finde kommunens svar i artiklens faktabokse. Generelt skriver jobcenterchef Lars Gormsen dog følgende til Avisen.dk:

- Høje-Taastrup Kommune beklager, at Sophie Sørensen ikke er tilfreds med de faglige bedømmelser og vurderinger som den regionale læge (klinisk funktion) og det nedsatte rehabiliteringsteam, der er bredt sammensat af videnpersoner fra kommunens sociale, sundhedsmæssige og arbejdsmarkedsmæssige afdelinger har rådgivet om til kommunens jobcenter i forhold til den videre sagsbehandling.

Motivationen mangler

Avisen.dk har fået indblik i Sophie Sørensens sag. Her fremgår det, at hun har varig nedsat funktionsevne på otte procent som resultat af rygskaderne. Selv mener hun dog, at det står værre til, da blot den ene skade er anerkendt som arbejdsskade, og der i øvrigt ikke er taget højde for eftervirkningerne.

Kommunen tager ikke blot hensyn til arbejdsskaden

Avisen.dk har spurgt Høje-Taastrup om, hvorvidt der blot tages hensyn til den anerkendte arbejdsskade. Til det svarer kommunen følgende:

"Sophie Sørensen blev udredt ved klinisk funktion, med henblik på at få udredt og dokumenteret muligheder for udvikling og/eller behandling der vil kunne hjælpe på hendes helbred, både fysisk såvel som psykisk, samt en konkret stillingtagen til skånehensyn."

På den baggrund vælger kommunen så at indstille Sophie Sørensen til et nyt ressourceforløb. 

"Der er af kommunens rehabiliteringsteam foretaget en vurdering ud fra et bredt oplysningsgrundlag og alle aktuelle, relevante oplysninger er inddraget i teamets vurdering. Rehabiliteringsteamets vurdering og indstilling indgår således i den fremadrettede sagsbehandling og dermed indgår de relevante og aktuelle oplysninger i sagsbehandlingen.”

UDVID

LÆS MERE: Ekspert: Ressourceforløb er en god idé, men...

Der står også, at Sophie Sørensen mangler motivation for at komme i arbejde.

- Kommunen siger, at jeg kan få en mentor, som kan motivere mig til at komme på
arbejde. Men det har jeg ikke brug for. Jeg har brug for at få det bedre. Hvis jeg er rask nok til at arbejde, så vil jeg jo gerne arbejde. De kigger slet ikke på det helbredsmæssige, siger hun og påpeger, at det jo heller ikke ligefrem er et liv i sus og dus, man kan se frem til på førtidspension:

- Jeg får ressourceforløbsydelse lige nu. Men jeg vil da meget hellere have det godt, være sund og rask og tjene en god løn ved at arbejde, erklærer den 45-årige pædagog.

Hvorfor skal Sophie have en mentor?

Avisen.dk har spurgt Høje-Taastrup Kommune om, hvorfor Sophie Sørensen skal have en mentor for at motivere hende, når det ifølge hende er fysiske skavanker, der holder hende fra arbejdsmarkedet.

Her oplyser kommunene, at de har foretaget en "helhedsvurdering" på baggrund af et "bredt" og "oplyst" grundlag om Sophie Sørensens helbredsmæssige og sociale forhold og på den baggrund har valgt det perspektiv med flest udviklingsmuligheder.

"En mentor skal arbejde med Sophie Sørensens motivation og arbejdsidentitet. Sophie Sørensen har haft et mangeårigt fravær fra arbejdsmarkedet og det er kommunens vurdering at der er brug for en mentor til at sikre udvikling af motivation såvel som arbejdsidentitet. Det er lovgivers intention, at borgere der er i ressourceforløb, skal have muligheden for en sådan støtte,” skriver Høje-Taastrup Kommune.

UDVID

Selv ser hun førtidspension som den eneste reelle løsning, når hun blot kan arbejde to timer om ugen.  

- Jeg ønsker mig en førtidspension, hvor jeg så kan hjælpe andre på gode dage ved for eksempel at arbejde frivilligt. Det ville give mig et godt liv, hvor jeg er fri for smerte. I øjeblikket bliver jeg bare mere syg, når jeg sendes i arbejdsprøvning, der ikke giver nogen mening, siger Sophie Sørensen.

Da man indførte reformen af førtidspension i 2013, var det jo netop for at undgå at parkere borgere på førtidspension og især, når de er unge som du. Er du ikke bange for, at det ville være tilfældet for dig?

- Jeg tænker ikke på det som at blive parkeret. Jeg tænker på det som fred og ro. Det kan jo være, at jeg så får det bedre. Jeg kender en i min kommune, som var på førtidspension, fik det bedre og nu har sit eget firma, siger hun og undrer sig over den måde, ressourceforløb fungerer på i dag:

- Når jeg går til jobcentret, er jeg svedende og angst. Når jeg får et brev, er jeg angst. Det er jo ikke et liv. Hvem har glæde af den situation, spørger Sophie Sørensen.

Hvad er ressourceforløb?
 • Ressourceforløb er et tværfagligt forløb, der kan vare 1-5 år. Man kan dog godt få tildelt flere ressourceforløb, og derfor er der ingen øvre grænse.
 • Forløbet blev indført i 2013 som en del af reformen af førtidspension og fleksjob og skulle sikre, at færre blev "parkeret" på førtidspension.
 • Indsatsen kan variere og går på tværs af forskellige faggrupper i jobcentret, men som en central del står arbejdsprøvning.
 • Arbejdsprøvning har som formål at teste borgerens arbejdsevne. Her bliver man typisk sendt i praktik af kommunen i en virksomhed, hvorefter det evalueres, hvor meget borgeren har kunne arbejde.
 • Som udgangspunkt fortsætter et ressourceforløb i dag, indtil borgerens arbejdsevne er totaltestet. Den nye præcisering, som netop er vedtaget i Folketinget og træder kraft 1. juni, er et signal til kommunerne om, at man ikke længere skal sende borgere i "udsigtsløse" ressourceforløb.
 • Som udgangspunkt skal alle andre beskæftigelsesindsatser være udtømt, før en borger kan komme i et ressourceforløb. Afhængig af borgerens arbejdsevne vil et ressourceforløb enten udmønte sig i arbejde, uddannelse, fleksjob eller førtidspension.

politi til stede ved amerikansk skole
Krimi

Politi dræber

bevæbnet skoleelev 

jordbær i bakker
Mad og drikke

Så er de her:

Årets første jordbær

patienter ligger i seng på hospital
Corona

Studie: Britisk variant

ikke så alvorlig

som frygtet

Mette Frederiksen taler med pressen
Nyheder

Nej til russisk vaccine 

Gadebillede fra Malta
Rejser

Bliv betalt for at tage på ferie

Magnus Heunicke til møde
Nyheder

Mere genåbning på vej?

Indkalder til forhandling

William og Kate
Kongelige

Prins Harry hylder sin farfar: Han var flabet til det sidste

kop med te, briller og lommetørklæder står på natbord
Corona

Forkølelse beskytter

mod corona

naser khader står i folketingssalen
Nyheder

Efter beskyldninger:

Naser Khader sygemeldt

doser med vaccine
Nyheder

Ny vaccine kommer til Danmark onsdag

Nyheder

Store vaccinedag:

Køer og parkeringsproblemer

Politi og brandbiler på gade i Paris
Krimi

Skyderi i Paris:

En person dræbt

Modermærke på hånd
Nyheder

Fem dør om ugen:

Hold øje og bliv

behandlet i tide

træbord og stole står i stue
Livsstil

Sådan får du liv

i dine træmøbler 

Prins Joachim og Prinsesse Marie sidder i en sofa
Kongelige

Prins Joachim:

Marie reddede mit liv

silas holst klædt ud som dragqueen
Kendte

Silas Holst springer ud

som dragqueen

plastikgebis står på bord
Nyheder

Dagens afstemning:

Har du også “glemt”

tandlægen? 

kanyle på vej ind i glas med coronavaccine
Corona

Mulig forklaring

på blodpropper

efter vaccine

person med åben mund får renset tænder hos tandlægen
Sundhed

Danskerne advares:

Gå nu til tandlægen

Jakob Ellemann-Jensen står på talerstol i jakke, hvid skjorte og blåt slips
Nyheder

200.000 vælgere

har forladt Venstre

Kong Harald og Dronning Sonja står foran juletræ
Kongelige

Kongepar sprang

over mindst 5000

i vaccinekøen

Mad med høretelefoner på ørerne
Advertorial

Annonce

Hvorfor er lydbøger så populære?

Dak Wichangoen smiler
Kendte

Kendiskok har født:

Det var en sej kamp

mand med rundsav skærer i træ
Livsstil

Gør det selv-folket 
får fingrene i maskinen

gule blomster i jorden
Nyheder

Nu kommer solen

og varmen til Danmark

mand får vaccination med et stik i skulderen
Nyheder

Kæmpe forsøg i dag:

100.000 skal vaccineres

Underholdning

"Druk" får Bafta-pris

Smadret bil på græsplæne
Krimi

Voldsom ulykke med

hjemmeplejebil

En elefant med reb om sig i en mudderpøl
Dyreliv

Elefantunge reddet op

fra dyb brønd

En tank på ryggen
Helt vildt

Ups!

Kampvogn på hovedet

En skaldet mor med en lille dreng på sofaen.
Kendte

Kræftsyge Andrea Elisabeth Rudolph

samler formue ind

Prins Andrew i jakkesæt
Nyheder

Prins Andrew:

Mor er hårdt ramt

Den askedækkede tropeø set langt fra med aske på træer og veje.
Nyheder

Vilde billeder:

Tropeø dækket af aske

Krimi

Kvinde hjalp 850 personer

med skattesnyd for millioner

Lars Løkke Rasmussen i Folketingssalen.
Nyheder

Dagens afsteming:

Hvad mener du om

Løkkes nye parti?

Lise Rønne på scenen i X Factor.
Film og TV

Lise Rønne: Man skal

aldrig sige aldrig

Niels Hausgaard med sixpence og gråt skæg. Han sidder på en bænk.
Kendte

Alderen trykker: Folk 

taler højere til mig

En cyklist kører over en bro. Han har cykelhjelm på.
Nyheder

Sådan skifter du olie på cyklen

Lars Løkke Rasmussen tæt på. Han ser alvorlig ud i ansigtet. Han er iført lyseblå skjorte og en sort habbitjakke.
Nyheder

Lars Løkke bekræfter:

Nyt parti på vej

En kvindelig tjener læner sig ind over et bord med en hvid dug og retter på et stearinlys, Bag hende ses to kokke igennem et "hul" i væggen fra restaurant til køkken.
Nyheder

Restauratører

dybt bekymrede

over coronapas

Joan Divine
Kendte

Prøvede i ni år:

Baby for 160.000 kroner

Fyr & Flamme
Kendte

Grand Prix-ballade:

Dansktopstjerne skælder ud

Harry
Kongelige

Meghan bliver væk:

Prins Harry deltager

Dinosauer
Helt vildt

Voldsom fætter:

Ny kødædende dinosaur

Nikoline
Kendte

Er du den nye stjerne:

Kom med i X Factor

Jonatan Spang
Kendte

Jonatan Spang er blevet far

Simon
Underholdning

Dommer grovgrillet af Kvamm på live-tv

London
Kongelige

Prins Philip mindet med kanonbrag

Kronprins Frederik og de skadede veteraner i sadlen på landevejen
Kongelige

Kronprins Frederik

i sadlen med 

skadede veteraner

billede af Basim
Kendte

Basim blev forældreløs: Popmusik er min vej ud af sorgen

Jakob Ellemann
Nyheder

Blåt krav: Beregning af hurtigere genåbning

billede fra stedet
Krimi

33-årig død efter familietur i shelter

billede af Pierce Brosnan
Film og TV

Dagens afstemning:
Hvem så du
gerne i rollen som 007?

collage med Richard Burton, Christian Bale og Clint Eastwood
Film og TV

Legendariske

skuespillere afslog 007

billede af to kartoffelmadder
Nyheder

Advarsel:

Har du denne

mayonnaise stående?

billede af en politibil
Krimi

Stoppet med sømmåtter:
Vanvidskørsel
på Storebæltsbroen

Eurojackpotkuponer
Helt vildt

Dansker vinder 310 millioner kr.

billede af Solveig efter sejren
Underholdning

X Factor-vinder Solveig: Jeg vil lave mit eget

reklamebillede fra Nemlig.com
Nyheder

Nemlig.com overvåger ansatte: Tæller sekunder

Mette Frederiksen smiler
Nyheder

Regeringen lemper restriktioner

Underholdning

Solveig vinder årets X Factor

Nærbillede af Zlatan på pressemøde
Kendte

Zlatan springer ud som skuespiller

Skrabelod med påskemotiv
Helt vildt

Blev millionær midt i påskefrokosten

DMX på scenen
Underholdning

Kendt rapper død - blev kun 50 år

lina baun danielsen i grøn jakke
Krimi

Line Baun tabte

i Se & Hør-sagen

prins philip vinker iført grøn jakke
Underholdning

Prins Philip er død

Politi-og brandbiler foran hus.
Krimi

Kvinde død i brand

Politimand tjekker bil
Krimi

Bilist anholdt:

Flygtede efter

påkørsel af betjent

Sport

Dansk træner færdig efter racismeanklager

mand sidder i have
Krimi

43-årig forsvundet

- politiet beder om hjælp

beholder med naturlægemiddel står på bord
Sundhed

Tilbagekalder populært

naturlægemiddel

sort redsignet nike sko på rød baggrund
Helt vildt

Sataniske sko

med blod i sålen

kaldes tilbage

Helle Fagralid med sammenbidt udtryk
Kendte

Dansk stjerne:

Jeg var rædselsslagen

mønter i stor bunke
Nyheder

3,6 millioner

danskere får penge

ind på kontoen  

bjarne reuter med skygger i ansigtet
Bøger

Top 10: De scorer

flest bibliotekspenge

kæmpe varan kravler op ad hylde i supermarked
Helt vildt

Gigantisk øgle går

amok i supermarked

borgere og sundhedspersonale i vaccinationscenter
Nyheder

Stor generalprøve:

100.000 skal stikkes

på én dag

baby kigger med stofble i munden
Corona

Nyt begreb i dagplejen:

Coronabørn 

x factor deltageren nicoline steen kristensen står på scenen
Film og TV

Sådan bliver finalen

i X Factor

patienter ligger i senge på hospital
Corona

Her er smitten

ude af kontrol