GUIDE Hvad får man i førtidspension?
Førtidspension er en ydelse, man normalt modtager frem til pensionsalderen. Netop derfor, er det særlig vigtigt at vide, hvor meget man får udbetalt, samt hvilke regler der gælder. Avisen.dk guider dig og giver overblikket.

Når man først har modtaget førtidspension, ved man også, hvilken ydelse man er på frem til pensionsalderen. Dermed kan man være på førtidspension i rigtig mange år, hvilket gør et overblik over ens indtægter særlig vigtig. 

Førtidspensionen er blevet reformeret flere gange, og de seneste regler blev vedtaget i efteråret 2016, men trådte først i kraft 1. januar 2018. 

Alle satser i artiklen er senest opdateret 16. februar 2018.  

Hvad får jeg i førtidspension?

  • Ifølge de nye regler for førtidspension modtager man 18.642 kroner om måneden før skat, hvis man er enlig og medregner førtidspensionens pensionstillæg. 

  • Alle andre grupper som eksempelvis en gift førtidspensionist modtager 15.846 kroner om måneden før skat inklusiv førtidspensionens pensionstillæg.

Man skal stadig betale skat af de beløb, lige såvel som man skal indbetale til ATP (Arbejdsmarkedets tillægspension). Borgeren skal indbetale 94 kroner om måneden til ATP, mens kommunen udbetaler 188 kroner om måneden til borgerens ATP.

Du kan læse mere om ATP i Avisen.dk’s guide her. Når man når pensionsalderen, bliver ens førtidspension afløst folkepensionen. Du kan læse mere om, hvornår du når pensionsalderen her.

De førnævnte tal er dog de maksimale satser, og man kan risikere at få mindre i førtidspension.

Hvorfor får jeg mindre i førtidspension?

Hvis man har indtægt udover førtidspensionen eller har en samlever, der ikke er på førtidspension og i stedet arbejder, kan man dog opleve, at man får mindre udbetalt.

Som enlig bliver ens førtidspension sat ned, hvis man tjener mere end 75.800 kroner om året. Hvis man er gift, bliver den sat ned, hvis husstandens indkomst overstiger 120.100 kroner om året

Her skal man være opmærksom på, at det ikke blot er lønindtægter, der tæller som indkomst. Også erstatninger, aktieudbetalinger og pensionsudbetalinger medregnes. Det vil også sige, at eksempelvis en erstatning for tab af erhvervsevne medregnes.

Borger.dk har en beregner, hvor man kan se, hvad man kan forvente i førtidspension, hvis husstanden har anden indkomst. 

Hvad fik man tidligere i førtidspension?

De nye regler inden for førtidspension var en strømligning af det kludetæppe af forskellige takster, der tidligere var på området.

  • Hvis man er på førtidspension på de gamle regler, der gjaldt fra 2003-2018, fik man mellem 12.444-16.629 kroner om måneden før skat, hvis man var gift eller samlevende.

  • Som enlig fik man mellem 15.792-19.977 om måneden før skat.

Hvad det endelige beløb endte på var fuldstændig afhængig af ens andre forhold, som eksempelvis om man var invalid. 

De præcise takster for den gamle ordning kan du se på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside her.

Hvis du vil læse om, hvordan man får tildelt førtidspension, kan du læse Avisen.dk’s overblik her.

 

Kilder: Borger.dk, Beskæftigelsesministeriet, Ældre Sagen