Efter afsløring: Minister vil forny akutberedskab
- Der er uden tvivl behov for, at vi fornyer akutberedskabet, lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Foto: Foto: Nils Meilvang / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix
Det drastiske fald i sygebesøg hos borgere i Region Hovedstaden, som en ny undersøgelse viser, får både sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og formanden for regionens sundhedsudvalg til at reagere.

Det store fald af sygebesøg hos patienter i Region Hovedstaden, som Avisen.dk beskrev i går, får nu flere politikere til at reagere. 

Danske Patienter mener, at faldet i vagtlægebesøg (84 procent, red.) er så højt, at det kalder på en kulegravning af årsagssammenhænge med ulykkelige, utilsigtede hændelser. Foreningen opfordrer regionerne og sundhedsministeren til at se på udviklingen. Det vil politikerne gerne.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kunne ikke træffes for et telefonisk interview. Men hun har sendt denne skriftlige kommentar:

Sundhedsminister vil lave nye anbefalinger
- Der er uden tvivl behov for, at vi fornyer akutberedskabet. Alle danskere skal have lige muligheder for at få lægehjælp, lige meget hvor de bor i Danmark. Det gælder også uden for egen læges åbningstid, når akut opstået sygdom rammer. Men VIVE-rapporten tegner desværre et billede af, at det ikke er tilfældet i dag. Derfor er Sundhedsstyrelsen i gang med at udarbejde nye anbefalinger, som præsenteres senere på året.

Også formanden for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt (K), ser med alvor på udviklingen:

- Får alle de syge og mest udsatte borgere så de besøg, de har brug for? Når vi dem? Det er en diskussion, som vi er nødt til at tage nu i sundhedsudvalget med udgangspunkt i den nye rapport, siger Christoffer Buster Reinhardt.

Siden Akuttelefonen blev indført i 2013, er der sket et fald på 84 procent i antallet af sygebesøg hos patienter i Region Hovedstaden. I de fire andre regioner, der har vagtlægeordninger, er der gennemsnitligt syv gange så mange borgere, der får hjemmebesøg af en vagtlæge.

Det viser den nye kortlægning fra VIVE, som sammenligner Akuttelefonen og vagtlægeordningerne i de andre regioner.

Langt sværere at få besøg af en læge i Hovedstaden

Vigtigt at tage diskussion om 1813
Christoffer Buster Reinhardt (K) har længe været utilfreds med 1813. Det er han uenig med resten af regionens sundhedsudvalg i, og han plejer kun at udtale sig om det med sin anden kasket på: Han er også medlem af kommunalbestyrelsen for de Konservative i Rudersdal.

Med den kommunale kasket på siger han:

- Jeg tror, vi har for få sygebesøg. Det er muligt, at der er for mange i de andre regioner, men det er bekymrende, at vi ligger så lavt i forhold til dem. Jeg har hele tiden ment, at 1813 var en forkert konstruktion, men nu er det blevet endnu vigtigere at tage diskussionen om det.

Den nye kortlægning af vagtlægeordningerne og Akuttelefonen viser bl.a., at 7 af 1000 borgere fik hjemmebesøg af læger via Akuttelefonen i 2016, mens det tilsvarende tal samtidig lå på mellem 39 og 54 i de andre regioner.

Christoffer Buster Reinhardt tilslutter sig, at området trænger til fornyelse:

- Jeg er enig i, at vi skal have nationale retningslinjer for hele akutområdet.

Det handler om mennesker
Også formanden for Folketingets sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF), hilser sundhedsministerens udmelding velkommen:

- Vi mangler en ensartet behandling af borgerne i alle regioner, siger hun.

Liselott Blixt mener ikke, at ensretningen skal ske i Akuttelefonens billede. Det markante fald i hjemmebesøg falder ikke i god jord hos hende:

- I forhold til de historier, vi hører om folk, der er alvorligt syge og må tage ud i en taxa, er det ikke tilfredsstillende. Det er trods alt mennesker, vi taler om. Ofte er det folk med mange smerter, og i hovedstadsområdet bor flere i lejligheder, hvor der er mange trapper, siger hun.

- Udviklingen er bekymrende, ikke mindst fordi vi ser, at flere og flere kronisk syge og ældre må blive i eget hjem.

Tror ikke på, at sygehuse er bedre
Sophie Hæstorp Andersen (S), der er regionsrådsformand i Region Hovedstaden, mener, at det er bedre for de fleste borgere at blive undersøgt på et hospital. I går sagde hun til Ugebrevet A4 (link):

- Det er udtryk for, at de sundhedsfaglige visitatorer oftere har vurderet, at det var et bedre tilbud for borgerne at komme ind på akutmodtagelsen, hvor de kan få en bredere undersøgelse, end man kan udføre i f.eks. et mørkt soveværelse uden de faciliteter, der findes på et hospital. Vi har målrettet sygebesøgene til de borgere, der har meget svært ved selv at komme hen til en læge, typisk ældre borgere eller enlige forældre med syge børn.

Liselott Blixt siger:

-  Jeg tror ikke på, at det oftest er et bedre tilbud at komme hen på et hospital. At borgerne i nogle tilfælde bliver transporteret af sted til sygehuse i ambulancer er ikke altid det bedste. Det er mere besværligt, og det bliver også dyrere.

Liselott Blixt mener, at der skal en ny konstruktion til, og hun har selv et bud:

- En vej frem kunne være et samarbejde på tværs af regioner og kommuner, så man eksempelvis inddrager hjemmeplejen. Hvis en borger ringer til Akuttelefonen, kan det være, at der er en hjemmesygeplejerske i nærheden, som kan tage forbi og se til borgeren. Hovedstadsregionen er så tæt befolket, at det er sandsynligt.

via Listen To News