Finanslov: Ekstra til læreruddannelsen
Foto: Ole Lind / POLFOTO
Finanslov: Regeringen afsætter en milliard kroner på at styrke blandt andet lærer- og pædagoguddannelserne.

Over de kommende tre år vil regeringen bruge én milliard kroner ekstra på at styrke blandt andet lærer- og pædagoguddannelserne.

I finanslovsforslaget afsætter regeringen således 1,065 milliarder kroner, som professionshøjskolerne og erhvervsakademierne kan anvende til forskningstilknytning for at hæve niveauet på institutionerne.

- Regeringen ønsker at give professionshøjskolerne og erhvervsakademierne mulighed for at øge kvaliteten ved eksempelvis at tilknytte flere ph.d'er og styrke den praksisnære forskning, siger uddannelsesministeren Morten Østergaard (R).

- Med forslaget vil regeringen ikke blot øge viden- og evidensbaseringen på de korte og mellemlange uddannelser, men også sikre uddannelsesinstitutionerne flerårig tryghed og stabilitet med henblik på at øge kvaliteten, siger han.

Målet med at styrke forskningen på de pågældende uddannelser er at udvikle uddannelsernes kvalitet i samarbejde med blandt andet universiteterne.

Eksempelvis har pædagoguddannelsen været til stor diskussion i løbet af foråret, mens der også er blevet indgået et nyt bredt forlig om en kommende reform af læreruddannelsen.

- Denne satsning understøtter ikke mindst den læreruddannelsesreform, som et bredt flertal i Folketinget blev enige om i foråret, ligesom det vil understøtte kommende forandringer af pædagoguddannelsen, som vi tager fat på i efteråret, siger Østergaard.

Ud over de afsatte midler til professionshøjskolerne og erhvervsakademierne vil regeringen gennem finansloven sikre et fortsat højt optag af ph.d.-studerende, så der også i fremtiden bliver påtaget cirka 2400 studerende om året.

De ph.d.-uddannede skal især løfte dansk forskning og styrke konkurrenceevnen og produktiviteten i den private sektor, lyder det fra minister Morten Østergaard.