Finansforbundet: De fyrer for mange
Finansforbundet mener, Jyske Bank fyrer alt for mange ansatte. Foto: Jacob Ehrbahn / POLFOTO
250 medarbejdere der skal forlade Jyske Bank. Det er et alt for højt tal, mener Finansforbundet, der dog roser banken for håndteringen.

Jyske Bank har været den pæne dreng i klassen, men nu er der slået skår i det ellers fine glansbillede af den jysk funderede bank. 150 medarbejdere bliver fyret med øjeblikkelig virkning, og yderligere 100 skal forlade banken ved naturlig afgang.

"Jeg mener måske ikke nødvendigvis, det er unødvendigt at gå ind og kigge på sine omkostninger, men at fyre 250 medarbejdere synes jeg er voldsomt sat i relation til, hvor mange medarbejdere der er i virksomheden," siger Finansforbundets formand, Kent Petersen, til Newspaq.

Han peger på, at de mange afskedigelser ikke rigtig hænger sammen med, at banken leverede et relativt pænt halvårsregnskab. Anders Dam, der er ordførende direktør i Jyske Bank, forklarer nedskæringerne i staben med den finansielle krise og de dyre bankpakker.

"Jeg opfatter det her klart som en direktion, der føler, at de er tvunget til at skulle vise handlekraft over for markedet og skære i omkostningerne," siger Kent Petersen.

Men han understreger samtidig, at banken har givet de fyrede nogle rigtig gode aftrædelsesvilkår.

"Noget af det, vi lægger rigtig meget vægt på i Finansforbundet, er, at vi får lavet nogle gode afbødeforanstaltninger, og at de kan bringe de pågældende i arbejde, og der har vi en god succesrate," siger han.

Blandt de ordninger, banken har lavet, er en uddannelsespulje på tre millioner kroner, som de ansatte kan søge penge fra, hvis de mangler nogle kompetencer til at komme videre. Derudover er der en aftale med AS3, som er en virksomhed, der hjælper folk videre.

"Vi har heldigvis den erfaring med vores medarbejdere, at de gange, hvor det har været nødvendigt at afskedige nogle af dem, er de kommet i beskæftigelse igen meget hurtigt," fortæller Anders Dam.