Al kørsel med IC4-togene indstilles
IC4-togene kommer ikke ud at køre foreløbig. Foto: Søren Holm/Chili
To hændelser, som har skabt tvivl om sikkerheden i IC4-togene, har fået DSB til at indstille al drift med togtypen.

DSB indstiller fra i dag al kørsel med de problematiske IC4-tog.

Indstillingen sker på ubestemt tid, fordi to mystiske hændelser har sået tvivl om sikkerheden med togene.

Havarikommissionen har fundet fællestræk ved de to hændelser, der fandt sted i Marslev i sidste uge og den 4. november i Høje Taastrup. I sidstnævnte tilfælde kørte toget over for rødt.

"Der har indtil nu ikke været nogen indikationer af, at der har været tale om en generel fejl, men vi har i forbindelse med vores granskninger af indrapporteringer af tilsvarende hændelser, konstateret endnu en signalforbikørsel, hvor der er visse ligheder i hændelsesforløbet op til forbikørslen, og vi har derfor, som en ekstraordinær sikkerhedsforanstaltning, valgt at indstille al kørsel med IC4-tog indtil videre. Sikkerhed går forud for alt andet," siger koncerndirektør for DSB Vedligehold Frank Olesen.

DSB vil forsøge at indsætte andre togtyper på strækningerne, hvor IC4 indstilles.

DSB kan ikke sige noget om, hvor længe togene tages ud af drift, før Havarikommissionen har gennemført deres undersøgelse.