Blogindlæg Poul Erik Skov: Gid regeringen var mere optaget af Danmarks fremtid end skattelettelser
"Det er umådelig trist at opleve, hvordan regeringen er mere optaget af skattelettelser end stærke erhvervskompetencer," skriver Poul Erik Skov.

Tidligere Forbundsformand for 3F og SID, bestyrelsesformand forArbejdernes Landsbank og Pension Danmark. Dertil kommer række andre tillidshverv i fagbevægelsen igennem mere end 35 år.

NÅR FORMANDEN for Co industri, Metal-formand Claus Jensen, siger, at vi med den aftale, som Dansk Industri og CO-Industri indgik søndag, sikrer trygheden og fremtiden for vores medlemmers beskæftigelse, så sammenfatter han i få ord, hvad det betyder at være medlem af en rigtig fagforening, der har mandat, styrke, indsigt og medlemsopbakning til at lave overenskomstfornyelser, der både sikre vilkår, muligheder løn, og meget andet for medlemmerne.

Nu har CO Industri og Dansk Industri lagt linjen for resten af arbejdsmarkedet som så mange gange før. Nu har lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationerne vist, at den ”særprægede” danske model lever og har det godt. At løsninger på arbejdsmarkedet aftales mellem de organisationer, der kender brancherne på begge sider, og kender branchernes vilkår. Det er sundt – det er godt.

Ser man på dele af indholdet i forliget, er der endnu mere grund til at glæde sig. Uddannelse er atter i søgelyset. Virksomhederne kan have nok så mange planer, ingeniører og produktionsledere kan ville så meget, men uden medarbejdere med stærke kompetencer nytter det ikke noget gerne at ville.

DERFOR ER det glædelig, at der igen sættes flere midler af til uddannelser på arbejdspladserne, og det er især glædeligt, at det ser ud til, at de tillidsvalgte får en stærkere forpligtigelse og mulighed for at hjælpe med lokal udvikling af uddannelsesplaner og træk på de afsatte midler. Det er jo kernen i det at være tillidsvalgt - at hjælpe kollegaerne.

Men især er der grund til at glæde sig over, at der også lægges op til, at der også skal ydes en særlig indsats for de mange, der har lidt problemer med tal og bogstaver.

Det er i den grad glædeligt, for det er ofte den største barriere for at få voksne til at tage yderligere uddannelser. Hvem vil synes det er sjovt at komme på ”skolebænken” med kollegaerne og afsløre, at man har problemer med at læse.

Uddannelse er fundamentet for den enkeltes mulighed for at bevare og fastholde sit job, men også at følge med i virksomhedens udvikling i nye teknologier.

Men uddannelser er også det, der skaber og udvikler det enkelte menneske, giver perspektiv på tingene, giver overskud og livsglæde.

Tillykke til forhandlerne på begge sider af bordet med et på mange måder flot resultat.

Tak fordi I tog téten og jeres del af ansvaret.

OG I det lys er det umådelig trist at opleve, hvordan regeringen er mere optaget af skattelettelser end stærke erhvervskompetencer. Regeringens oplæg til omlægning af boligskatterne koster i omegnen af 32,2 milliarder kroner. Hvor kunne det være rart at have en regering, der tænkte mere på Danmark og Danmarks fremtid, end på, hvordan de, der i forvejen har så rigeligt, kan få mere.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News