Sælbestanden oven vande
Den danske sælbestand er igen oppe på niveau efter den store sælpest-epidemi for fem år siden.

De fleste husker nok tv-billederne af døde sæler, som dag efter dag skyllede ind på de danske strande. I 2001 blev den danske sælbestand sendt til tælling af en voldsom sælpest-epidemi. 3.500 sæler mistede livet, men nu har bestanden vokset sig stor og stærk igen, viser tal fra Danmarks Miljøundersøgelser.

Antallet af spættede sæler er således helt oppe på over 12.000. Dermed er bestanden på samme niveau som før sælpesten, oplyser Skov- og Naturstyrelsen, der har til opgave at understøtte og fremme sælernes levevilkår i de danske farvande.

»Det er det, jeg vil kalde en rigtig god nyhed. Det er glædeligt, at bestanden er kommet sig fuldstændigt. Det skete også i forbindelse med sælpesten i 1988. Vi kan jo så konstatere, at det også er lykkedes denne gang,« siger skovfoged Henrik Lykke Sørensen til styrelsens nyhedsbrev Skov og Natur.

Den spættede sæl er den langt mest udbredte sælart i Danmark. Udover spættede sæler findes der også en lille bestand af gråsæler. De spættede sæler lever især i Kattegat, Limfjorden, Vadehavet og i den sydøstlige del af landet.