Lars Christian Lilleholt, energiordfører, Venstre

»Det er en visionær og fremadrettet strategi, som Kommissionen lægger op til. Især med målsætningen om en tredobling af vedvarende energi frem til 2020. Danmark er i forvejen langt fremme med vedvarende energi, og udspillet her åbner flere muligheder for vækst i den branche, og nu er det vigtigt, at vi fra dansk side bakker op om de muligheder, som kommussionens forslag åbner op for.«