Gule fagforeninger i slagsmål: Beskylder hinanden for løgn og bagvaskelse
- Det Faglige Hus lyver om os, og det vil jeg ikke stå model til, siger Krifa-formand Søren Fibiger Olesen. Foto: Krifa.
En optagelse med en telefonsælger fra Det Faglige Hus har vækket Krifa-formands vrede. Det Faglige Hus bruger løgn om andre fagforeninger som salgsmetode, mener han. Det Faglige Hus beskylder Krifa for bagvaskelse.

Som en sand kristen bander Krifas formand selvfølgelig ikke. Men det er tæt på, når Søren Fibiger Olesen taler om Det Faglige Hus’ salgsmetoder.

Krifa-formanden har gennemlyttet en optagelse af telefonsamtale, hvor et Krifa-medlem bliver kontaktet af en telefonsælger fra Det Faglige Hus – en anden af de såkaldt gule fagforeninger.

- Det Faglige Hus lyver om os, og det vil jeg ikke stå model til. De siger, Krifa kun vil føre faglige sager, hvis vi er 100 procent sikre på at vinde, og man betaler det allerhøjeste kontingent. Det er forkert. De siger også, at kontingentkroner går til religiøst arbejde. Det er også forkert, siger Krifa-formand Søren Fibiger Olesen.

Han er så rasende, at han har skrevet til erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) med et ønske om, at fagforeninger fremover skal omfattes af markedsføringsloven.

Påstande og løgne

- Påstande og løgne har ind imellem en karakter, der vil svare til, at Arla i deres reklamer fortæller, at du bliver syg af at drikke konkurrenternes mælk. En sådan adfærd ville næppe accepteres på noget andet område, hedder det i Krifas brev til ministeren med henvisning til Det Faglige Hus’ metoder.

Krifa-formanden har også henvendt sig direkte til Det Faglige Hus med en klar opfordring om at ændre deres salgsmetoder. Uden held.

- Jeg blev spist af med, at det er et 'internt anliggende.' Men det kommer jo til at handle om de gule fagforeninger som sådan, og så er jeg altså nødt til at gå ud og tage offentligt afstand fra de metoder, som Det Faglige Hus anvender, siger Søren Fibiger Olesen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til kritikken fra Det Faglige Hus' formand, Johnny Nim. Organisationen henviser til et brev, der mandag blev sendt til erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

Heri undrer Johnny Nim sig over Krifas 'holdningsskifte' og henviser til, at Krifa selv har gjort flittigt brug af telemarketing for at hverve medlemmer.

- Der har gennem årene været flere sager, hvor vi efter gennemlytning af optagelser med Krifa-sælgere har reageret skarpt over for Krifa. Her var der ikke blot tale om brud på god markedsføringsskik, men decideret bagvaskelse, skriver Johnny Nim.

Han skriver videre, at han ikke genkender Krifa-formandens påstand om, at der skulle være et generelt problem.

- Der har været ganske få tilfælde, hvor nogle konsulenter hos det telemarketingfirma, som vi anvender, tilsyneladende ikke forstår de beskeder, som de får, og derfor ikke overholder de retningslinjer og etiske standarder, som vi har udstukket, skriver Johnny Nim.

Han tilføjer, at sælgerne får besked på, at de ikke skal forsøge at gætte sig til svar på specifikke spørgsmål. 

- Vi har både undskyldt og beklaget over for både Krifa og andre, der har gjort os opmærksomme på den slags uheldige episoder, skriver Johnny Nim og pointerer, at der efter 'den seneste episode', som Krifa henviser til, 'er strammet yderligere op.' 

Flertal udenom regeringen

I en række artikler har Ugebrevet A4 og Avisen.dk beskrevet Det Faglige Hus’ brug af telefonsælgere. Artikler der har skabt politisk debat om rimeligheden i, at fagforeninger ikke skal overholde markedsføringsloven.

En aktindsigt til Forbrugerombudsmanden viser, at 24 borgere det seneste år har klaget til Forbrugerombudsmanden over Det Faglige Hus. Til sammenligning har ingen klaget over de to største fagforbund 3F og HK, mens kun et par har klaget over Krifa.

Borgerne klager over, at de bliver ringet op af telefonsælgere, selv om de har tilmeldt sig Robinsonlisten. En liste, der betyder, at man ikke vil kontaktes af telefonsælgere.

I brevet til erhvervsministeren forklarer Johnny Nim opkaldene med, at borgerne ændrer navn eller adresse og dermed 'smutter' gennem organisationens filtre.

I øjeblikket har fagforeninger og velgørende organisationer ikke pligt til at respektere Robinsonlisten, fordi de ikke er omfattet af markedsføringsloven. Johnny Nim skriver, at Det Faglige Hus altid har tilstræbt at leve op til markedsføringsloven, men afviser samtidig Krifas forslag om at faglige organisationer skal være omfattet af loven. Det vil begrænse konkurrencen på fagforening og a-kasse, mener Johnny Nim.

De mange borger-klager har fået et flertal uden om regeringen til at kræve reglerne ændret, så fagforeningerne tvinges til at respektere et 'nej tak' til telefonsalg – for eksempel ved at komme ind under markedsføringsloven.

Avisen.dk har forgæves forsøgt at få en kommentar fra erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

via Listen To News