FAKTA: Regler for frivillige på offentlige ydelser
Reglerne for, hvor meget frivilligt arbejde man som arbejdsløs må have, varierer efter typen af offentlig ydelse, man er på. Regeringen ønsker, at flere uden arbejde engagerer sig i det frivillige arbejde. Arkivfoto. Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix
Reglerne for, hvor meget frivilligt arbejde man som arbejdsløs må have, varierer fra ydelse til ydelse.

I dag har 30 procent af danskere uden for arbejdsmarkedet frivilligt arbejde. Regeringen vil have endnu flere frivilligt engageret.

Der gælder forskellige regler for, hvor meget frivilligt arbejde personer på offentlige ydelser må lave.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde under Socialministeriet har følgende anbefalinger:

* Dagpenge eller efterløn

Der gælder helt særlige regler for, hvilken slags frivilligt arbejde man må udføre. Hvis man bryder reglerne, risikerer man at få nedsat dagpenge eller efterløn.

Der skelnes mellem, om man udfører frivillige aktiviteter eller frivilligt ulønnet arbejde. Frivillig aktivitet kan være at sortere tøj i en genbrugsbutik. Frivilligt ulønnet arbejde kan være jurist i en retshjælp.

Der er ingen begrænsninger på, hvor mange timers frivillige aktiviteter man må lave, men man må i udgangspunktet kun lave frivilligt ulønnet arbejde i fire timer ugentligt uden modregning i ydelsen.

Folketinget har dog netop forlænget en forsøgsordning, der tillader frivilligt ulønnet arbejde i op til 15 timer ugentligt.

Ordningen udløber ved årsskiftet, men regeringen ønsker at sætte det ugentlige timetal varigt op til 10 for dagpengemodtagere og 15 for efterlønnere.

Man har pligt til at informere sin A-kasse om det frivillige arbejde.

* Kontanthjælpsmodtager

Der er som udgangspunkt ingen begrænsninger. Den frivillige indsats må bare ikke påvirke ens rådighedspligt. Det frivillige arbejde må heller ikke forhindre en i aktivt at forsøge at finde lønnet arbejde.

* Sygedagpenge

Der er som udgangspunkt ingen begrænsninger, men det frivillige arbejde må ikke forsinke helbredelsen eller stå i vejen for samarbejdet med kommunen.

* Førtidspension

Der er som udgangspunkt ingen begrænsninger, men det frivillige arbejde kan i et vist omfang indgå i kommunens løbende vurdering af, om man har forbedret erhvervsevne.

* Folkepension

Der er ingen begrænsninger for, hvilken form for frivilligt arbejde man må udføre.

* Fleksjob

Man kan godt arbejde frivilligt, men kommunen skal være indforstået med det. Derfor anbefales det at kontakte ens sagsbehandler, før man begynder på det frivillige arbejde.

* Ressourceforløb

Der er i udgangspunktet ingen begrænsninger, men det frivillige arbejde kan indgå som en faktor i vurderingen af ens arbejdsevne, når kommunen udarbejder ressourceforløbet.

Det anbefales, at man orienterer sin sagsbehandler løbende.

/ritzau/