Færre svenskere studerer medicin i Danmark
Skrappere regler og ny karakterskala betyder, at kun syv procent af de medicinstuderende i 2012 er svenskere.

Det er slut med, at svenske studerende strømmer over broen for at læse medicin i Danmark.

Beregninger af universiteternes optagelsestal viser ifølge Politiken torsdag, at mens 34 procent af de medicinstuderende i 2006 kom fra et andet nordisk land, udgør samme gruppe kun syv procent i 2012.

Den daværende regering blev dengang udsat for kritik, fordi de svenske studerende havde nemmere ved at blive optaget, da de fik en karakterbonus, hvis de havde flere A-niveau- fag i gymnasiet.

Antallet af nye svenske medicinstuderende er faldet fra 314 i 2006 til 29 i 2012. Ifølge uddannelsesminister Morten Østergaard (R) skyldes det, at ordningen nu er ændret, så svenskerne ikke længere får en fordel i forhold til de danske studerende.

- Som udgangspunkt er vi glade for internationale studerende, men de skal søge om optagelse på lige vilkår som de danske studerende.

- Det gør de, efter at systemet er blevet justeret. Derfor er det helt rimeligt, at der optages færre, siger Morten Østergaard til Politiken.

Ifølge Hans Henrik Saxild, der er prodekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, har 7-trins skalaen, som blev indført på gymnasierne i 2007, også indflydelse på fordelingen.

I den nye karakterskala er der kun syv trin, hvilket har medført, at en større andel studerende får karaktererne 10 og 12, hvilket øjensynligt har bidraget til, at flere får topkarakterer.

Samtidig blev det indført, at man kan gange sit snit med 1,08, hvis man søger optagelse inden to år efter sin adgangsgivende eksamen.

- Det betyder, at det danske karaktergennemsnit er blevet hævet. Det gør de danske studerende mere konkurrencedygtige i forhold til svenskerne og har skabt mere fair vilkår, siger Hans Henrik Saxild til Politiken.

/ritzau/