Blogindlæg Blogger: Hvorfor må homoseksuelle ikke give blod?

Niko Grünfeld er kultur- og fritidsborgmester i København. Han er medstifter af Alternativet og Altivisten. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor.

AARHUS HAR et stærkt symbol placeret på toppen af Aros. Regnbuen. Når man går rundt deroppe, ser man byen i et væld af forskellige farver og vinkler. Den viser en mangfoldig by med plads til alle dem, der bevæger sig rundt på gader og stræder. I København har vi ikke AROS, men til gengæld har byens institutioner som Rådhuset, DI, Nationalmuseet, HK m.fl. hejst regnbueflaget hele ugen og i dag skal vi fejre mangfoldigheden til Copenhagen Parade Pride.

Arrangementet er en vigtig markering og fejring af den rummelighed og det frisind, vi på mange områder har i Danmark. Også når det kommer til krop, køn og seksualitet. Bl.a. har vi adgang til fri abort, mulighed for juridisk kønsskifte og homoseksuelle kan blive gift i vores kirker. Men der er stadig en række punkter, hvor tolerancen halter.

I Alternativet forstår vi ikke, at der stadig begås hate crimes mod personer, der ikke har den gængse seksualitet eller køn. Vi synes også, at det er urimeligt, at transkønnede skal igennem en nedværdigende psykiatrisk udredning for at kunne få lov til at fysisk afspejle det køn, de føler sig som og dermed er.

Endnu mere uforståeligt er det, at transkønnethed stadig optræder på listen over psykiatriske diagnoser. Og hvordan kan det være rigtigt, at homoseksuelle og biseksuelle mænd udelukkes fra at give blod, fordi lovgivningen skærer dem over én kam og antager, at de alle har ”seksuel risikoadfærd”? Man er ikke hiv-smittet, bare fordi man ikke er heteroseksuel.

MANGE STEDER verden over bliver LGBTQI-personer (lesbiske, bøsser, biseksuelle, Queer og transpersoner) stadig forfulgt og fordømt, og i flere lande giver lovgivningen stadig ret til at diskriminere og dømme dem, der afviger fra ”normalen”.

I vores lille land er vi heldigvis på mange fronter gået forrest for dem. Men selvom man som LGBTQI-person på papiret har flere af rettighederne, betyder det ikke, at man er beskyttet mod snæversyn. Et snæversyn, der kan ramme én både psykisk og fysisk. I Danmark er der fire gange så mange homoseksuelle, der forsøger selvmord end resten af befolkningen. I afgangsklasserne i vores folkeskoler er mere end 40 procent af eleverne negativt stemt over for homoseksuelle.

Den eneste måde at få vendt disse tal, bekæmpe intolerancen og fremme mangfoldigheden er gennem uddannelse, oplysning, fokus og en ændret lovgivning på disse områder.

ALTERNATIVET VIL have mere mangfoldighed og ser dette som en forudsætning for et sundt og frigjort Danmark. Mangfoldighed handler om forskellighed og er en ressource, som kan bidrage til udvikling, succes, vækst og et styrket fællesskab. Forskellighed får os til at se tingene fra flere vinkler: at udfordre hinandens idéer, synspunkter og tilgange – gøre dem bedre og stærkere.

Derfor skal vi ikke kun fokusere på LGBTQI-personers rettigheder og sundhed på særlige mærkedage som ved Copenhagen Pride men til alle tider hylde mangfoldigheden og tolerancen. Vi skal have regnbuen ned på jorden og den venlige revolution ud i samfundet. I København, Danmark og resten af verden.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News