Blogindlæg Borgmester: Før fleksjobbere og foreninger sammen

Niko Grünfeld er kultur- og fritidsborgmester i København. Han er medstifter af Alternativet og Altivisten. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor.

DE FLESTE mennesker vil gerne arbejde, forsørge sig selv og bidrage til samfundet. Men det er desværre ikke alle, der kan. En sygdom, en medfødt lidelse eller en ulykke kan stå i vejen for ønsket om at være en del af arbejdsmarkedet og bidrage i det omfang, ens helbred og evner tillader det. Støttede jobordninger som for eksempel fleksjob er heldigvis opfundet, men jeg mener, at vi i København både kan og bør gøre en større indsats for at få endnu flere mennesker med i positive fællesskaber, blandt andet ved at sikre, at der er flere meningsfulde støttede job at få.

Som kultur- og fritidsborgmester er jeg i tæt dialog med det københavnske foreningsliv. Jeg kan konstatere, at mange idrætsforeninger oplever udfordringer med at rekruttere frivillige og helt generelt mangler ressourcer. Samtidig er der en gruppe københavnere, som har vanskeligt ved at få en fod inden for på arbejdsmarkedet, og som har svært ved at varetage et job på almindelige vilkår. Hvorfor ikke slå to fluer med et smæk og føre foreningslivet og de ledige, der er egnede til at få et fleksjob, sammen?

DER LIGGER et stort potentiale i at lade foreningerne oprette jobforløb, der både skaber værdi for foreningslivet og de ledige. Det at arbejde med for eksempel kontorarbejde et par timer om ugen i den lokale fodbold- eller svømmeklub, have gode kollegaer at spise frokost med og opleve at være en del af fællesskabet betyder enormt meget for den enkeltes velbefindende, glæde og trivsel.

I Aalborg har svømmeklubben Nord meget positive erfaringer med brug af fleksjobbere, som dækker vagter i dagtimerne i et begrænset antal timer. De nordjyske erfaringer mener jeg, at vi kan overføre direkte til københavnske idrætsforeninger, for hvis de kan i Aalborg, så kan vi naturligvis også i København.

Det frivillige foreningsliv er dog udfordret af, at arbejdet med at administrere og oprette støttede jobordninger opleves som svær. Derfor foreslår jeg og Å til næste møde i Borgerrepræsentationen d. 23. august, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder et konkret forslag til, hvordan vi kan fjerne barrierer og sikre flere støttede job i foreningslivet som et supplement til de øvrige beskæftigelsesindsatser. Vi skal sørge for, at alle københavnere får muligheden for at indfri deres potentialer og bidrage til og være en del af fællesskabet. Det er social bæredygtig politik.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News