Atomkraft er en god løsning på vores energiproblemer

Energi ? Tjernobyl-ulykken er ofte i folks tanker, når de helt kategorisk afviser atomkraft som energikilde. Men der er sket meget siden 1986, og en moderne atomreaktor er både driftssikker og uden affalds- eller forureningsproblemer

»Forsker advarer mod svenske atomdrømme«, lyder overskriften på en artikel i Nyhedsavisen 21. december.Man citerer professor Bent Sørensen og kalder ham »en af Danmarks ledende forskere i atomkraftværker«. Men professorens formidable ekspertise ligger i et helt andet område inden for energiforskning: Brændselsceller, som absolut intet har at gøre med atomkraftværker.

Som et rumskib

Bent Sørensen referer til Tjernobyl-ulykken som et skrækeksempel på, hvor galt det kan gå med atomreaktorer.Men en moderne atomreaktor er i forhold til Tjernobyl-reaktoren som et rumskib til et damplokomotiv.Kernekraftforskning har været ret intensiv over de sidste 25 år. Med de nye landvindinger har man nu mulighed for at bygge en driftssikker, CO2-neutral atomreaktor uden affalds- eller forureningsproblemer.De nye Generations-IV -atomreaktorer er i stand til at udnytte jordskorpens næsten ubegrænsede uran- og thoriumressourcer til dækning af mindst 50 procent af menneskenes energibehov i flere hundredtusinder år fremover.Kategorisk afvisning af denne løsning har ingen videnskabelig begrundelse.Ironisk nok er moderne atomreaktoranlæg uhyre velegnede til at levere brint netop til brændselsceller baseret på professorens egne forskningsresultater.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.