Atomkraft er en god løsning på vores energiproblemer
Energi ? Tjernobyl-ulykken er ofte i folks tanker, når de helt kategorisk afviser atomkraft som energikilde. Men der er sket meget siden 1986, og en moderne atomreaktor er både driftssikker og uden affalds- eller forureningsproblemer

»Forsker advarer mod svenske atomdrømme«, lyder overskriften på en artikel i Nyhedsavisen 21. december.Man citerer professor Bent Sørensen og kalder ham »en af Danmarks ledende forskere i atomkraftværker«. Men professorens formidable ekspertise ligger i et helt andet område inden for energiforskning: Brændselsceller, som absolut intet har at gøre med atomkraftværker.

Som et rumskib

Bent Sørensen referer til Tjernobyl-ulykken som et skrækeksempel på, hvor galt det kan gå med atomreaktorer.Men en moderne atomreaktor er i forhold til Tjernobyl-reaktoren som et rumskib til et damplokomotiv.Kernekraftforskning har været ret intensiv over de sidste 25 år. Med de nye landvindinger har man nu mulighed for at bygge en driftssikker, CO2-neutral atomreaktor uden affalds- eller forureningsproblemer.De nye Generations-IV -atomreaktorer er i stand til at udnytte jordskorpens næsten ubegrænsede uran- og thoriumressourcer til dækning af mindst 50 procent af menneskenes energibehov i flere hundredtusinder år fremover.Kategorisk afvisning af denne løsning har ingen videnskabelig begrundelse.Ironisk nok er moderne atomreaktoranlæg uhyre velegnede til at levere brint netop til brændselsceller baseret på professorens egne forskningsresultater.