10.000 risikerer kræft på jobbet: Svejsere har førsteprioritet i ny plan
Særligt svejsere risikerer lungekræft i arbejdet med krom-6. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix
En arbejdsgruppe har fremlagt initiativer til, hvordan man øger kendskabet til arbejdet med det kræftfremkaldende stof krom-6. Svejsere har førsteprioritet i en ny kampagneindsats.

Når svejsere trækker i arbejdstøjet og møder ind på jobbet, er de særligt udsatte for det kræftfremkaldende stof krom-6, som ved indånding på sigt kan give lungekræft.

Nu har en arbejdsgruppe, som beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V), nedsatte i december, fremlagt sine bud på, hvordan man kommer udfordringerne med krom-6 til livs. Det fremgår af et brev sendt fra ministeren til Folketingets beskæftigelsesudvalg. 

Svejsere i fokus

Arbejdsgruppen har fremlagt fire initiativer, der skal øge kendskabet til det potentielt farlige stof, ligesom en kommunikationskampagne skal sætte fokus på en forebyggelsesindsats.

Kampagnen målrettes i første omgang svejsere, men senere kan flere faggrupper tilføjes indsatsen. Svejsere arbejder med svejsning i rustfrit stål, som har en høj forekomst af krom-6.

Detailregulering er ikke vejen frem

Ifølge BAT-kartellet, der er en samarbejdsorganisation for syv fagforbund, mangler der viden om i hvor stort et omfang, svejsere og andre industrigrupper eksponeres for krom-6. 

- Der er mange årsager til, at der ikke er nok kendskab til krom-6 i industrien og i byggebranchen. For det første er der ikke foretaget nok målinger, og vi ved heller ikke, hvor markant udsættelsen for stoffet egentlig er. Vores målsætning er også at få talt hele kemiområdet op i stedet for, at vi går ind og detailregulerer løbende. Det får vi ikke så meget ud af, siger Casper Arnsbo Poulsen, arbejdsmiljøpolitisk konsulent i BAT. BAT har været en del af arbejdsgruppen. 

Kampagnen målrettes ledere, medarbejdere, arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter i industrien og byggebranchen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Planen er, at fagpressen og Arbejdstilsynet skal bringe ’best practise’-historier om virksomheder, der har gjort en særlig indsats for at øge kendskabet til det kræftfremkaldende stof hos medarbejderne.

Derudover lægger kampagnen op til, at unge på faguddannelser skal klædes bedre på i forhold til forebyggelse og øge kendskabet til værnemidler, der kan beskytte dem mod krom-6.

- Grunden til, at svejsere er målgruppen for kampagnen i første omgang, handler om, at man vil have større fokus på det i deres uddannelse, og senere skal vi have foretaget flere målinger på svejseområdet, siger Casper Arnsbo Poulsen.

Det vurderes, at 10.000 danskere dagligt udsættes for det kræftfremkaldende stof på jobbet.

Arbejdsgruppen består af arbejdsgiverorganisationerne Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, Dansk Byggeri, DE og arbejdstagerorganisationerne Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Metal, 3F, CO-industri og BAT-kartellet.

Krom-6 kostede direktør jobbet

Arbejdsgruppen blev nedsat i forbindelse med et samråd i december, hvor Troels Lund Poulsen var indkaldt. Samrådet handlede om, hvorvidt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Arbejdstilsynet ikke reagerede tids nok, da en EU-rapport advarede om, at krom-6 var mere kræftfremkaldende end hidtil antaget.

Sagen kostede NFA’s daværende direktør Inger Schaumburg jobbet.