Universitet stopper ulovlige aftaler med fagforeninger
Syddansk Universitet dropper nu eksklusivaftaler med fagforeninger og a-kasser. Foto: Simon Læssøe / Ritzau Scanpix
Som det tredje store universitet i Danmark stopper Syddansk Universitet nu eksklusivaftaler med de fagforeninger og a-kasser, der betaler dyrt for at markedsføre sig og hverve nye studerende ved studiestart.

Syddansk Universitet (SDU) har med omgående virkning sat en stopper for en udbredt praksis, hvor fagforeninger og a-kasser har købt sig til eksklusiv adgang for at markedsføre sig over for de studerende ved studiestart for at skaffe nye medlemmer.

Dermed følger rektor Henrik Dam i sporet på sine kolleger fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet, som for nylig gjorde op med de særlige sponsoraftaler, skriver Prosabladet, der er er medlemsblad for de it-professionelles fagforbund PROSA.

I et brev til dekanerne på SDU den 7. november skriver Henrik Dam, at nogle af de aftaler, der er indgået med fagforeninger og arbejdsløshedskasser, indeholder vilkår om, at andre faglige organisationer skal udelukkes fra studiestartsarrangementerne eller ikke må anbefales.

"Det vil sige en form for eksklusivaftaler", fastslår Henrik Dam, der først blev opmærksom på problemet, da Prosabladet søgte om aktindsigt i sagen.

- Universitetet skal optræde neutralt i forhold til fagforeninger og kan ikke lovligt varetage fagforenings- og organisationsmæssige interesser. Aftalerne strider endvidere mod SDU's sponsorpolitik, hvoraf fremgår, at en sponsor ikke må have bestemmende indflydelse på den aktivitet, der sponsoreres, skriver Henrik Dam.

Lige og ordentligt

For at sikre, at alle organisationer fremover behandles "lige og ordentligt", har rektoratet samtidig besluttet, at aftaler med fagforeninger og a-kasser fremover skal indgås af studielederen. Hidtil har kontrakterne været indgået af studerende, der enten har været ansat af SDU til at varetage opgaver under studiestarten eller har været udpeget som tutorer med en koordinerende funktion.

De omstridte aftaler indeholder i hovedtræk, at en fagforening eller a-kasse yder et sponsorat til studiet i form af et kontantbeløb på flere tusinde kroner samt gaver og præmier, mod at de til gengæld får mulighed for at deltage i studiestarten med henblik på at orientere om den faglige organisation og hverve medlemmer. I visse tilfælde får de studerende en kontant bonus, hvis de skaffer et vist antal medlemmer.

- Aftaler om, at andre foreninger skal udelukkes fra studiestartsarrangementerne, strider mod lighedsgrundsætningen, idet der er tale om en forskelsbehandling af de faglige organisationer, der ikke er sagligt begrundet, skriver Henrik Dam.

Relevante får de studerende

PROSA-formand Niels Bertelsen er glad for, at der nu bliver ryddet op i de økonomiske eksklusivaftaler på universiteterne og ser frem til, at de studerende igen får adgang til faglig sparring med de fagforeninger, der er relevante for de enkelte studier.

- Fra PROSAs side handler det om at sikre, at de studerende kommer i kontakt med den fagligt mest relevante fagforening, så de får den mest kompetente rådgivning og sparring, siger Niels Bertelsen.