Administration 

Tvivlsomme ministeranklager mod små virksomheder for skattesnyd

PRM / Tvivlsomme ministeranklager mod små virksomheder for skattesnyd

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Pressemeddelelse fra Ase

Meldingen kommer efter, at skatteministeren har beskyldt de små og mellemstore virksomheder for at være landets største skattesnydere og bebudet en skærpelse af revisionspligten. Men at give overimplementeringen af EU-regler på området endnu et ekstra nøk er en forkert vej at gå, pointerer Karsten Mølgaard Jensen.

"Anklagerne om skattesnyd bygger på et spinkelt grundlag, og varslet om strammere revisionspligt ligner et forsøg på at vælte regningen for mange års kaos i SKAT og den voksende mængde af uigennemskuelige skatteregler over på landets mindste virksomheder. Udfordringerne med at få præciseret skattebetalingerne løses ingenlunde ved at skærpe revisionspligten, der aldrig har været tænkt som et værn mod skattesnyd," siger Karsten Mølgaard Jensen.

Reelt snyder kun et fåtal af de cirka 800.000 små og mellemstore virksomheder, og langt hovedparten af de forkerte skattebetalinger kan henføres til den komplicerede lovgivning på området. Hovedparten af de fejlagtige betalinger skyldes vanskeligheder med at forstå de vanskelige skatteregler, og Danmark har allerede nogle af de mest restriktive revisionsregler i EU, understreger han.

"Samtidig har skattemyndighederne slet ikke vurderet, hvor meget de store virksomheders manglende skattebetaling udgør, hvilket får de små og mellemstore virksomhedes andel af skattegabet til at fremstå langt større, end det i virkeligheden er. Faktisk er de mindre virksomheders snyd på det laveste niveau i ti år til blot otte procent - og kun i få tilfælde drejer det sig om større beløb. Dermed snyder de hverken mere eller mindre end andre skatteborgere i det begrænsede omgang, disse har mulighed for det som eksempelvis boligjobordningen" siger Karsten Mølgaard Jensen.

Skatteministerens anklage mod de små og mellemstore virksomheder falder sammen med, at Skattestyrelsen har hævet den skattepligtige indkomst for 53 af de helt store revisionspligtige danske virksomheder med 6,1 milliarder kroner, fordi de har sat deres interne priser forkert over for koncernselskaber i udlandet og dermed ladet skattepligtig indkomst sive ud i mildere skatteklimaer. Med andre ord er revisionspligt ingen garanti for retmæssigt trav, pointerer a-kassedirektøren.

Lettelserne af revisionspligten siden 2006 er nogle af de største administrative byrdelettelser for erhvervslivet i perioden. Den positive tendens bør bibeholdes, konkluderer Karsten Mølgaard Jensen.

"Og jo, de små og mellemstore virksomheder har for mange fejl i regnskaberne. Lovgivningen er ganske enkelt for kompliceret. Vejen frem er derfor at forenkle skattereglerne, øge SKATs kontrol og samtidig udnytte alle datakilder for at komme såvel fejl som snyderi til livs. Øget revisionspligt og den medfølgende ekstraudgift til mindre virksomheder vil blot modarbejde regeringens målsætning om færre administrative byrder," siger Karsten Mølgaard Jensen.

Også internationalt udfases revisionspligten som løsningsmodel, og på europæisk plan er der ifølge Karsten Mølgaard Jensen bred forståelse for, at mindre virksomheder ikke skal påtvinges betydelige omkostninger til revisionspåtegninger.

"Kun Malta, Finland og Sverige har mere restriktive krav end Danmark, og senest har en arbejdsgruppe under det finske Arbets- och näringsministeriet foreslået lempelser. I stedet for at forfægte Danmarks topplacering i skrappe og dyre regler om revisionspligt i EU burde skatteministeren gå den modsatte vej som Tyskland, Holland og Storbritannien, der følger EU's mindstekrav. Det samme som andre mindre lande med åbne økonomier eksempelvis Østrig, Belgien og Irland," siger Karsten Mølgaard Jensen.

Kontakt:

For yderligere oplysninger kontakt: Karsten Mølgaard Jensen, adm. dir: 40130897 Troels Krog, chef for Politik og Presse: 21359026

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: