Blogindlæg Trads: Er du egentlig klar over, hvor fucked-up kapitalismen er?

David Trads er journalist og forfatter.

ER DU EGENTLIG KLAR OVER, hvor fucked-up kapitalismen faktisk er? Her er i hvert fald fire eksempler på, hvordan det hele er ude af kontrol i Amerika:

Først lønningerne: Direktørerne for de 350 største virksomheder øgede sidste år deres løn med 17,6 procent. Nu får de i snit 122 millioner kroner om året! Det er – hold nu fast – 312 gange så meget som den gennemsnitlige ansatte… For 30 år siden tjente de 58 gange så meget.

Dernæst aktionærerne: I de forløbne ti år har USA's 3.500 største virksomheder udbetalt 93 procent af deres overskud til aktionærerne, mens de kun har brugt syv procent til bedre løn til ansatte. For 30 år siden blev overskud delt ligeligt mellem aktionærer og ansatte.

Så uligheden: Uligheden mellem de allerrigeste og de fleste er gået amok. Sidste år tjente den rigeste ene procent af USA's befolkning 81 gange så meget som de 50 procent, som tjente mindst – tilsammen! For 30 år siden var det 27 gange så meget.

Endelig superrige: De allerrigeste ophober enorme formuer, idet de ni rigeste mænd nu ejer mere end klodens fire milliarder fattigste! For bare fem år siden var det de rigeste 85 mænd, der havde samme rigdom. Klodens rigeste, Jeff Bezos fra Amazon, er rigere end 120 nationer!

UDVIKLINGEN ER – som så ofte – mest ekstrem i Amerika, men tendensen for alle de tal, jeg remser op, er den samme i Europa, og, ja, desværre også i Danmark. De forløbne 30 år er uligheden vokset i vores ellers så lige land – uanset hvordan du måler det:

Årsagen er den samme i Danmark som i Amerika – lavere beskatning af de rigeste, øget beskatning af de fattigste, fravær af skat på formue og boligspekulation, lavere satser på overførselsindkomster, og, ikke mindst, en vulgær grådighed hos de allerrigeste.

Men…kan man overhovedet gøre noget ved denne galopperende urimelighed – eller er det hele, som man siger, udtryk for ’nødvendighedens politik’ eller ’sådan er det jo’? Mange giver op, men forleden kom Elizabeth Warren, demokratisk senator, med et opsigtsvækkende forslag:

Med sit ’Beslutningsforslag om Ansvarlig Kapitalisme’ (Accountable Capitalism Act) forsøger Warren, som er et af sit partis mulige præsidentkandidater, fundamentalt at skabe en mere retfærdig fordeling af samfundets goder, og, ikke mindst, at give magt tilbage til de ansatte.

FORSLAGET HANDLER OM at vende tre-fire årtiers stadig stigende ulighed, der har betydet, at virksomheder næsten udelukkende tænker på at berige direktioner og aktionærer, mens de er flintrende ligeglade med, at deres ansatte enten er stået stille eller reelt har tabt indkomst.

Warren vil indføre særlige krav til de 3.500 største aktieselskaber og hundredvis af private selskaber, som har en omsætning på mindst en milliard dollar. I stedet for kun at tænke på aktionærer skal der tages samme hensyn til ansatte, kunder og lokalområder. Mindst 40 procent af bestyrelsen skal være valgt af medarbejderne for at markere magtskifte.

Hun vil, som hun forklarer i Wall Street Journal, ”fundamentalt ændre principperne for forretningsdrift”, så den ”besættelse med at maksimere afkast til aktionærer” ophører, fordi den reelt har handlet om, at ”dedikere alting til at gøre de rige endnu rigere.”

DET GIVER SIG SELV, at reaktionen fra erhvervsliv og højrefløj er endog meget voldsom. Her anklages Warren forudsigeligt for at drømme hede drømme om at ville slagte kapitalismen og forsøge at smugle socialismen ind ad bagdøren. Reelt er der tale om socialdemokratisme.

Har beslutningsforslaget om at tæmme kapitalismen så nogen gang på jorden? Næppe i den form, som senatoren lægger op til, men der er ingen tvivl om, at den store brede amerikanske middelklasse – godt to-tredjedele af befolkningen – ønsker mere retfærdighed.

Opmuntrende er det i hvert fald, at en amerikansk toppolitiker – en, som hører til i favoritfeltet til at udfordre Donald Trump i 2020 – faktisk spiller ud med et konkret forslag. Det er på tide, at den utæmmede kapitalisme kommer under demokratisk kontrol. I USA - og i Danmark.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.