Kvinder hårdt ramt af kommunale besparelser
- Vi vil hellere gå nogle timer ned hver især frem for at Bodil, som vi kender godt og som er en del af vores sociale fællesskab, bliver sendt ud i kulden til ledighed. Det bunder i kulturelle forskelle og i at arbejdspladserne bliver presset ekstremt hårdt med nedskæringer hvert eneste år, siger Elisa Bergmann BUPL's formand. Foto: Scanpix/arkiv
De seneste års nedskæringer i kommunerne har ramt kvinder langt hårdere end mænd, viser analyse fra AE. Siden 2008 er antallet af kvinder i kommunale job faldet med 18.700, mens der er kommet flere mænd.

Kvinder rammes langt hårdere end mænd af besparelser i den kommunale sektor.

Siden 2008 er antallet af kvinder i kommunal beskæftigelse reduceret med 18.700, mens antallet af mænd i samme periode er forøget med 2.300. Samtidig vil regeringens bebudede besparelser frem mod 2020 i værste fald betyde, at der vil blive skåret yderligere 14.300 stillinger i kommunerne, og i 11.000 tilfælde vil det være stillinger, som var besat af en kvinde.

Det skriver Ugebrevet A4 på baggrund af en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

- Når det kun er antallet af kvinder, som falder, vidner det om, at kommunerne skærer i velfærden, når der skal gennemføres besparelser, siger chefanalytiker Jens Sand Kirk.

Kvinder udgør samlet set 76 procent af de cirka 491.000 ansatte i kommunerne, og langt flere kvinder end mænd har en velfærdsuddannelse som sosu-hjælper, pædagog eller skolelærer.

BUPL's formand Elisa Bergmann peger på, at nedskæringerne især rammer menige kvindelige medarbejdere. Ifølge Elisa Bergmann arbejder 60 procent af BUPL's medlemmer på deltid - mange af dem som følge af besparelser i kommunerne.

- Vi vil hellere gå nogle timer ned hver især frem for at Bodil, som vi kender godt og som er en del af vores sociale fællesskab, bliver sendt ud i kulden til ledighed. Det bunder i kulturelle forskelle og i at arbejdspladserne bliver presset ekstremt hårdt med nedskæringer hvert eneste år, siger Elisa Bergmann.

Hun peger på, at de store besparelser i den kommunale sektor er med til at underminere ligestillingen mellem kønnene.

Også FOA-formand Dennis Kristensen kritiserer udviklingen og peger på, at ledigheden blandt FOA's medlemmer, hvoraf 88 procent er kvinder, er steget som følge af nedskæringerne i den offentlige sektor. Han peger på at beskæftigelses-udviklingen ser bedre ud på papiret, end den reelt er, da mange kvinder trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet i disse år.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen understreger, at det er de enkelte kommuner, som beslutter antallet og sammensætningen af de kommunale ansatte inden for de økonomisk aftalte rammer.

- Derudover er det vigtigt at pointere, at regeringen og kommunerne med økonomiaftalen for 2017 er enige om fremover at styrke arbejdet med modernisering og effektivisering i kommunerne, så vi i en tid med stramme økonomiske rammer sørger for at anvende ressourcerne smartere, skriver Claus Hjort Frederiksen i en mail til Ugebrevet A4.

via Listen To News