Flertal af danskere føler sig presset på arbejdet

Arbejdsliv
Seks ud af ti danskere føler sig pressede over arbejdet. (Foto: Foto: Peter Clausen/Ritzau Scanpix/Modelfoto)
Er dit arbejde kendetegnet ved et højt arbejdspres? Ja, svarer 59 procent af danskerne i en ny undersøgelse. Der skal forebygges, hvis ikke det høje arbejdspres skal ende ud i stress, mener LO.

Et flertal af danskerne føler, at deres arbejde har et meget højt arbejdspres. Det viser en ny undersøgelse lavet af Epinion for LO.

Her erklærer 59 procent af de 3.265 adspurgte danske lønmodtagere, dagpengemodtagere og langtidssyge sig enige i, at deres arbejde er kendtegnet ved et højt pres.

41 procent erklærer sig også enige i, at deres nuværende arbejde er fysisk eller psykisk belastende.

Stressekspert Bjarne Toftegård forklarer, at tallene er et udtryk for, at arbejdsopgaver og den tid, der er afsat til at løse dem, ikke altid harmonerer.

- En del af moderne ledelse er, at medarbejderne skal føle tilfredshed med det, de formår. Man kan ikke lægge forebyggelsen af stress ud hos den enkelte. Det er en social indsats på arbejdspladsen, der også er ledelsesmæssig og kollegial, siger Bjarne Toftegård.


Social og sundhed især ramt af arbejdspres

Ifølge Bjarne Toftegård kræver det, at alle dele af en arbejdsplads spiller sammen, hvis man vil forhindre udviklingen af stress. Stress smitter nemlig, forklarer han. Har en medarbejder først fået stress, vil det kunne mærkes blandt kollegaerne. Derfor er det vigtigt, at forebyggelsesindsatsen foregår på flere niveauer på arbejdspladsen.

- Det er ikke nok at sige til den enkelte, at de skal være bedre til at bede om hjælp og sige fra. Man skal have hjælp til at lære de færdigheder. Et andet niveau er det kollegiale. Det handler om at støtte, aflaste og være opmærksom på hinanden. Det tredje er ledelsen, og de har størst indflydelse. Der gør indsatsen størst forskel, og der handler det især om at udvikle ledernes kompetencer til at håndtere stress. Det fjerde niveau er det organisatoriske – er rammerne på plads til det?, siger Bjarne Toftegård.

LO: Konstant pres bekymrer

Næstformand i LO, Morten Skov Christiansen, er bekymret over, at så mange føler sig presset på arbejdet.

- Der er ingen tvivl om, at man i perioder godt kan have deadlines og et arbejdspres, der er lidt højere end normalt. Men det er bekymrende, at så mange konstant føler sig presset, fordi det kan være en af grundene til at folk bliver syge. Det tal er alt, alt for højt, siger Morten Skov Christiansen.

Han håber, at man tidligt kan sætte ind for at sikre sig, at et for højt arbejdspres ikke tipper over i stress.

- Jeg tror godt, at vi kan blive bedre til at tale med arbejdsmiljørepræsentanten, hvis presset og opgaverne bliver for mange, og man ikke kan magte det på en arbejdsdag. Vi ser brancher, hvor folk må bruge fritiden på at løse deres opgaver. Det er nedslidende – ikke kun psykisk men også fysisk, siger Morten Skov Christiansen.

FTF: Uddan lederne

Det er især i undervisningsbranchen og social- og sundhedssektoren, at medarbejderne føler et enormt pres. Det overrasker ikke Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF, der repræsenterer langt størstedelen af de offentligt og statsligt ansatte i Danmark.

- Der er stigende produktionskrav i sundhedsvæsenet og øgede opgaver pålagt underviserne. De er bare lagt oveni, uden noget skæres fra. Arbejdsmængden øges, men man skærer ned i antallet af personale, siger Bente Sorgenfrey.

Hun opfordrer til, at der kommer mere fokus på ledernes kompetencer. Alt for mange ledere anerkender stressproblemet, men har svært ved at vide, hvad de reelt skal gøre for at håndtere det psykiske arbejdsklima.

- Der skal være kraftigere styring ledelsesmæssigt. Lederne skal uddannes i at håndtere det psykiske arbejdsmiljø. De siger selv, de ikke mener, de har de rigtige redskaber. Lederne skal klædes bedre på gennem kurser. De skal arbejde mere målrettet med opgaven om harmoni på arbejdspladsen og prioritere skarpere i opgaverne, siger Bente Sorgenfrey.

Hos Dansk Arbejdsgiverforening tager man opgaven med at forebygge stress meget alvorligt, fortæller arbejdsmiljøchef Christina Sode Haslund. Men hun påpeger, at der også er mange gode ting ved det danske arbejdsmarked.

-  Tal er taknemmelige. Men jeg hæfter mig ved, at NFA i deres undersøgelse af danskernes arbejdsmiljø og helbred fra 2016 selv konkluderer, at danske lønmodtagere generelt oplever et forholdsvis lavt niveau af stress, koblet med forholdsvis høj ledelseskvalitet samt en forholdsvis høj grad af hjælp og støtte fra nærmeste leder, siger Christina Sode Haslund.

Krimi

To fly stødt sammen

i luften