OVERBLIK: Sådan skal asylansøgeres snyd stoppes
Regeringen og DF vil som del af aftalen om finansloven sætte hårdere ind over for snyd med opholdstilladelser.

Regeringen og Dansk Folkeparti har fredag aften indgået aftale om næste års finanslov.

Selv om der i næste uge skal forhandles videre om en række stramninger på udlændingeområdet, er der allerede i finansloven flere stramninger på det felt.

Der lægges blandt andet op til en skærpet indsats over for "svig" i forbindelse med opholdstilladelser i Danmark. Her er hovedpunkterne i den del af finansloven:

* Øget brug af biometri til fastlæggelse af udlændinges identitet: Den biometriske identitetskontrol på udlændingeområdet styrkes, herunder ved etablering af it-løsninger og indkøb af teknisk udstyr.

* Styrket kontrol med indrejse og opholdsgrundlaget: Der etableres et udgående team, som kan yde bistand til danske repræsentationer for at styrke kontrollen med indrejse til Danmark.

Endvidere styrkes sagsbehandlingen af familiesammenføringssager ved blandt andet at efterprøve ansøgeres oplysninger grundigere på de danske repræsentationer, før de indrejser i Danmark.

* Styrket kontrol med identitets og dokumentsvindel: Kontrolarbejdet rettet mod at bekæmpe identitets- og dokumentsvindel styrkes. Hvis udlændinge har opnået opholdstilladelse ved dokumentsvindel, skal opholdstilladelsen som udgangspunkt inddrages.

* Indsats mod svig med opholdsgrundlag: Der gennemføres en stikprøvekontrol målrettet de personer, der i forbindelse med deres asylsager i 2015 og 2016 blev vurderet til at komme fra Syrien med henblik på at afdække svig i relation til flygtningenes nationalitet.

* Øget kontrol af flygtninges ferierejser til hjemlandet: Hvis en flygtning rejser på turist- eller ferierejse til hjemlandet, må det umiddelbart tolkes således, at flygtningen ikke frygter ophold i sit hjemland.

Dette må indebære, at der med rette kan sås tvivl om personens reelle grundlag for beskyttelsesstatus i Danmark. Vi vil afsætte midler til at kontrollere flygtninges hjemrejser og derved sikre et bedre grundlag for at inddrage en opholdstilladelse.

Kilde: Aftalen om finansloven.

/ritzau/