Nyt parti vil betale 6.000 kroner til alle danskere: "Systemet vi har i dag virker ikke"
Alle danskere får 6.000 kroner månedligt, jobcentrene nedlægges og fagbevægelsen skal have mere magt, fortæller erhvervs- og arbejdsmarkedsordfører fra Nye Borgerlige, Lars Boje Mathiesen. Foto: Privatfoto/Lars Boje Mathiesen
Nye Borgerlige melder klart ud. Alle danskere får 6.000 kroner, og jobcentrene skal fjernes helt. "Vi slanker den offentlige sektor og fjerner underskuddet", siger arbejdsmarkedsordfører.

- Vi har i dag et monster af en offentlig sektor, og systemet virker ikke. Politikerne har fået for meget magt over borgerne. Så vi vil forsimple lovgivningen og slanke den offentlige sektor. 

Sådan lyder budskabet fra Nye Borgerliges erhvervs- og arbejdsmarkedsordfører Lars Boje Mathiesen, der med partiets nye reform vil give 6.000 kroner til alle danskere i basisydelse og afskaffe samtlige jobcentre.

- Vi ved godt, at man ikke kan leve længe på vores basisydelse med 6.000 kroner, men den er heller ikke tiltænkt sådan. Den gør, at man kan eksistere, men ikke leve i sus og dus, siger Lars Bøje Mathiesen.

Det kommer som et led i Nye Borgerliges nye ydelsesreform.

Her vil man nedlægge samtlige offentlige ydelser såsom SU, boligsikring og kontanthjælp. Man vil dog beholde folkepensionen, og førtidspensionen skal gøres til en invalidepension.

Desuden skal der luges ud i det offentlige ved at fjerne alle jobcentre og forsimple lovgivningen. 

Flere job i det private

I vil afskaffe jobcentrene - hvad så med alle de mennesker, der arbejder på jobcentrene rundt om i landet, skal de nu se frem til et liv i ledighed?

- Folk, der i dag arbejder på jobcentre, skal ud i det private erhvervsliv og arbejde til gavn for dem selv og for den samlede økonomi. Der bliver behov og efterspørgsel efter dem i det private, siger Lars Boje Mathiesen.

Med Nye Borgerliges reform peger de på, at arbejdsudbuddet i det private vil øges med minimum 100.000. 

Når jobcentrene afskaffes - hvem er der så til at vurdere den enkelte borger og visitere til pension?

- Problemet i dag er, at der går for meget tid med bureaukrati. Vi vil derfor tage det helt ud af de kommunale hænder og gøre det en lægefaglig vurdering at afgøre, om den enkelte borger skal have, det vi kalder en invalidepension. Og så vil vi hæve invalidepensionen, så den er højere end en førtidspension er i dag, siger Lars Boje Mathiesen. 

Fagbevægelsen skal træde til

Nye Borgerlige peger på, at formålet med reformen er at fjerne magten fra politikerne og give den til civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter, så de kan finde job, samt lave et fleksibelt system, der også passer dem, der bliver midlertidigt syge.

- Arbejdsmarkedets parter skal løfte opgaven. Dem har vi stor tiltro til. Fagbevægelsen kender sine medlemmer og branchen og derfor skal de spille en langt større aktiv rolle i at finde job til deres medlemmer, siger Lars Boje Mathiesen. 

Kun danske statsborgere vil modtage ydelsen på 6.000 kroner. Udlændige skal være selvforsørgende ifølge Nye Borgerliges ydelsesreform.