ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Nedbring trængslen: Tænd de elektroniske trafiktavler igen
ITD opfordrer regeringen og Dansk Folkeparti til at prioritere midler til drift og udvikling af de elektroniske trafikinformationstavler på de danske motorveje. Investeringen vil kunne nedbringe trængslen og øge trafiksikkerheden.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Vejdirektoratet trak i marts stikket til de elektroniske informationstavler på motorvejene. Den midlertidige pulje, der var afsat til finansieringen, blev dengang ikke forlænget, og dermed var det slut med dugfriske opdateringer om udrykningskørsler, bilkøer og ændringer i hastighedsbegrænsningerne. Oplysninger, der ellers har haft en positiv effekt på både trafiksikkerhed og trafikafvikling.

I ITD ærgrer man sig over, at der ikke blev afsat penge på finansloven for 2018 til fortsat drift og udvikling af de elektroniske trafikinformationstavler og færdselstavler.

- I ITD havde vi set frem til, at der på finansloven for 2018 blev afsat midler til fortsat drift og udvikling af de elektroniske trafiktavler. Det er desværre ikke sket. Vi opfordrer derfor til, at man hurtigst muligt sikrer den fortsatte drift og arbejder videre med at udvikle systemerne, så man på sigt også kan arbejde med fx dynamisk hastighedsregulering og variable overhalingsforbud, siger Jørn-Henrik Carstens, chefkonsulent i ITD.

Udover at bidrage til øget trafiksikkerhed og en hensigtsmæssig afvikling af trængselsproblemerne, er tavlerne også et vigtigt led i den løbende teknologiudvikling og digitalisering af infrastrukturen.

- Der er et stigende krav til transportsektoren om at gøre transporten mere sikker, effektiv og bæredygtig. Samtidig fører den teknologiske udvikling og innovation i branchen til et stigende behov for nye digitale tjenester. Hvis Danmark skal gribe de muligheder, som udviklingen medfører, kræver det, at vi er i front med at benytte de digitale redskaber, og så er det altså en rigtig dårlig ide at afvikle de elektroniske trafiktavler, fortsætter Jørn-Henrik Carstens.

ITD vil nu gå i dialog med de relevante politikere for at finde finansieringsmuligheder. En mulighed kunne være puljen i finansloven for 2018 til mindre initiativer på transportområdet, som udmøntes af aftaleparterne og målrettes mindre transport- og infrastrukturinitiativer. Der er afsat 50 mio. kr. årligt i 2018 og 2019.

For yderligere oplysninger kontakt Jørn-Henrik Carstens, chefkonsulent ITD.

Tlf.: 7367 4547 eller 4124 3225

Mail: Jhc@itd.dk

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.