Lilleholt udsteder garanti: Vi når EU's klimamål
Danmark skal nedbringe sin CO2-udledning med 32-37 millioner ton i 2030. Regeringsudspil når næsten derop.

Vi når målet.

Så klart udtrykker energi,- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) sig om Danmarks forpligtelser over for EU, når det handler om at mindske CO2-udledningen.

- Der vil altid være usikkerhed i forhold til beregningerne. Men jeg kan bare sige, at vi når målet, siger Lilleholt.

Ifølge de mål skal Danmark nedbringe sin udledning med 32-37 millioner ton i 2030. Og i det klimaudspil, regeringen har fremlagt onsdag, er der initiativer, der mindsker udledningen med 26 ton.

Dertil kommer, at regeringen vil forsøge at få danskerne til at købe flere miljøvenlige biler og stille krav om, at nye busser fra 2020 skal være CO2-neutrale.

Det kan give yderligere reduktioner på 5,5 millioner ton i 2030, skriver regeringen i sit udspil.

Også selv om regeringens klimaudspil kun rummer initiativer, der når den nedre del af det forventede reduktionsmål på 32-37 millioner ton CO2 i 2030.

Danmarks EU-mål om CO2 er blevet til på baggrund af et samlet mål om, at EU skal nedbringe sit CO2-udslip med 40 procent i forhold til niveauet i 2005. Det mål vil den danske regering gerne hæve til 45 procent, siger Lilleholt.

- Vi er parate til at hæve ambitionsniveauet, siger Lilleholt.

- Det vil sende et klart og tydeligt signal til resten af verden om, at det er den vej, vi skal gå.

FN's klimapanel har estimeret, at der skal bruges et beløb svarende til 2,5 procent af verdens bruttonationalprodukt, hvis den globale opvarmning skal holdes under 1,5 grader.

Til spørgsmålet om, hvor meget den danske regering vil investere med tirsdagens udspil, svarer Lilleholt:

- Man kan ikke gøre det op på den måde. Dels er der masser af initiativer i energiaftalen (fra juni, red.), som også bidrager til at nå den målsætning. Og der bliver investeret milliarder i grøn omstilling.

- Med det her udspil investeres der også rigtig, rigtig mange penge i eksempelvis forskning, mærkningsordning og tiltag i forhold til landbruget.

Regeringen forventer, at den teknologiske udvikling frem mod 2030 vil føre klimagevinster med sig. Der skal løbende følges op på klimaindsatsen, så man i 2022, 2024 og 2027 gør status over, hvordan det går.

Så kan man tage stilling til, om der skal gøres mere for at nå målene, fremgår det af udspillet.

/ritzau/

/ritzau/