Lejerne sikret bonus fra grøn boligpulje
De eneste boliger danskerne ikke kan hente energirigtige puljepenge til er sommerhuse. Foto: Colourbox
Regeringen og Enhedslisten har indgået et forlig om en støtteordning for energirenovering af boliger, der indføres fra 2013.

En pulje på godt 500 millioner kroner til at gøre lejeboliger mere energirigtig er afsat i finansloven.

Det sker med et forlig mellem regeringen og Enhedslisten, der sikrer en ramme for forliget, mens det stadig er uklart præcis, hvordan pengene skal fordeles. Det vides eksempelvis ikke, hvordan danskerne får fat i de mange millioner.

Støtteordning til energirenovering af danskernes boliger udvides i denne omgang til også at omfatte lejeboliger. Og det er helt essentielt for forliget, mener man hos Enhedslisten.

"Det er meget positivt, at Enhedslisten har sikret, at den nye støtteordning for energirenovering af boliger, som indføres fra 2013 også omfatter lejeboliger. Hermed gøres der op med mange års diskrimination af lejerne i Danmark," udtaler Lars Dohn, boligordfører for Enhedslisten i en pressemeddelelse.

Socialdemokratisk energiordfører Pernille Rosenkrantz-Theil forklarer, at det kun er rammebetingelserne for hvad der er energi-renovering, der er forhandlet på plads.

"Man kan groft sagt sige, at det er alt der nedbringer ens el- eller varmeregning. Men det er groft sagt. Det konkrete bliver forhandlet på plads i 2012," siger hun til Newspaq.

Sådan som aftalen ser ud nu ydes der tilskud til udskiftning og energirenovering af eksisterende vinduer, visse former for vedvarende energi, fjernvarme, øget isolering af tag og isolering af hulmur.

Det er ikke forhandlet på plads om man fratrækker beløbet, ligesom det er tilfældet med BoligJob-ordningen, eller om man skal søge tilskud.

Ordningen vil gælde for eksisterende private helårsboliger for både ejere, andelshavere og lejere, herunder lejere i alment byggeri og privat udlejningsbyggeri.

Ordningen får virkning fra 2013, og der afsættes 500 millioner kroner årligt i 2013 og 2014.