Læge blev dømt for patients død: Nu er hun frifundet i Højesteret
Foto: Linda Kastrup / Ritzau Scanpix
Højesteret frifinder lægen, som var anklaget for skødesløshed og forsømmelse i Svendborg-sagen. Yngre Læger påpeger, at frifindelsen understreger, at den enkelte læge ikke kan holdes ansvarlig.

Højesteret frifinder en 40-årig kvindelig læge for grov forsømmelse.

- Det er en glædelig nyhed, og det bekræfter vores pointe i Yngre Læger, at systemet har ansvaret, ikke den enkelte læge, siger Anders Krog Vistisen, næstformand i Yngre Læger og fortsætter:

- Jeg er derudover utroligt glad på den berørte læges vegne. Jeg har været meget berørt af denne sag. Sagen startede i 2013, så hun har ventet i fem år på at blive frifundet. Det er uacceptabelt lang tid at vente, siger Anders Krog Vistisen. 

- Vi står stadig med en del politianmeldelser af læger, men sagen her har vist, at vi ikke står så slemt, som vi frygtede, afslutter han

Højesteret lægger i afgørelsen vægt på, at lægen kunne forvente, at sygeplejersken ville give lægen besked, hvis der var brug for at følge op på den måling af blodsukkeret, som lægen bad sygeplejersken udføre.

Højesteret beskriver dommen således:

"Højesterets flertal fastslog efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, at det ikke var godtgjort, at lægen ved som anført i anklageskriftet ikke at have ordineret hyppige blodsukkermålinger, ikke at have lagt en plan for, hvordan patientens blodsukker skulle behandles, og ikke at have fulgt op på manglende blodsukkermålinger havde handlet med en sådan høj grad af uagtsomhed, at det kunne betegnes som en grovere forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af hendes virksomhed som læge."

Svendborg-sagen kort

Svendborg-sagen startede 5. august 2013, hvor en 66-årig mand bliver indlagt på Svendborg Sygehus. Manden har sukkersyge, men får ikke målt sit blodsukker og går i koma. Han dør en måned senere på grund af hjerneskade på baggrund af for lavt blodsukker.

En kvindelig læge på 39 år og en mandlig læge på 54 år bliver tiltalt for skødesløshed og forsømmelse.

Begge læger bliver i første omgang frifundet i Byretten, men i Landsretten i Odense bliver den 39-årige kvindelige læge kendt skyldig og idømmes en bøde på 5000 kroner, mens den 54-årige mandlige læges frifindelse bliver stadfæstet.

Dommen får læger landet over til at protestere i sympati med den kvindelige læge og hashtagget #detkunnehaveværetmig trender på sociale medier.

Det afgørende for lægerne, som protesterer er, at de ikke mener, at hver enkelt læge skal stilles til regnskab for fejl, som begås på grund af systemer og fejlkommunikation.

En pointe frifindelsen i Højesteret i dag understreger.