Kommuner efterlyser sygedagpengemodtagere, der føler sig snydt
Ingen har overblik over, hvor mange sygedagpengesager, der nu bør genoptages, men hos 3F vurderer socialpolitisk chef Ellen K. Lykkegaard, at der i hvert fald er tale om mere end tusinde sager på landsplan. Foto: Colourbox/Free
Fynske kommuner vil i den kommende tid annoncere efter sygedagpengemodtagere, der føler sig snydt.

Kære sygedagpengemodtager, måske skylder vi dig penge.

Det er budskabet i en række annoncer, som fynske kommuner i de kommende uger vil indrykke i lokale ugeaviser.

En højesteretsdom fra efteråret afgjorde, at det ikke var lovligt, at danske kommuner gennem flere år stoppede borgeres sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

Den praksis var godkendt af Ankestyrelsen, men ved en højesteretssag i efteråret blev den kendt ulovlig. Derfor kan et stort antal danskere have penge til gode fra det offentlige og dermed få genoptaget deres sag.

Ingen har overblik over, hvor mange sygedagpengesager, der nu bør genoptages, men hos 3F vurderer socialpolitisk chef Ellen K. Lykkegaard, at der i hvert fald er tale om mere end tusinde sager på landsplan.

I kommunerne har man heller ikke et overblik, og derfor annoncerer kommunerne nu efter borgere, der føler sig snydt.

Alle fynske kommuner informerer eller vil informere om sagen på deres hjemmesider, og i Faaborg-Midtfyn, Middelfart, Assens og Nordfyn supplerer man med annoncer i den lokale ugeavis.

- Når Systemdanmark har noget vi skal have rettet op på, så synes jeg, at vi skal prøve på at nå bredt ud, siger velfærdsdirektør i Assens Kommune Henrik Juul Kjær til DR Fyn.

I Kerteminde Kommune er svaret, at man slet ikke har standset sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

Fra flere af de andre fynske kommuner er meldingen, at et fuldstændigt overblik over sagerne vil kræve, at sagsbehandlere bliver sat til manuelt at gennemgå alle sygedagpengesager flere år tilbage i tiden.

Når kommunerne nu vælger at annoncere og ikke gennemgår alle sager, så er det i tråd med Ankestyrelsens anbefalinger til en ny praksis.

Styrelsen gør det nemlig klart, at kommunerne kun er forpligtet til selv at finde sagerne frem, hvis "...det vurderes ikke at være en betydelig administrativ byrde at skulle identificere sagerne."

Det er netop hensynet til den store arbejdsopgave, der får kommunerne til at afvise en gennemgang af alle sagerne.

- Vi har cirka 4000 nye sager om året, det er ret mange sager, vi kan blive nødt til at kigge på. Jeg synes, at det er fair nok, at de, der mener, at de er omfattet af den her højesteretsdom og skal have penge tilbage, får information om, hvor de kan henvende sig, siger arbejdsmarkedschef i Nordfyns Kommune, Søren Nielsen, til DR Fyn.

Kommunernes annoncering vil tage udgangspunkt i et oplæg fra Kommunernes Landsforening (KL), der har udsendt en tekst, som kommunerne kan bruge på deres hjemmeside.

Det er dog ikke nok. Står det til fagforeningerne 3F og FOA, så bør kommunerne sætte personale af til at læse alle de gamle sager igennem.

Det er ikke rimeligt, at borgere, der er blevet snydt, nu selv skal opdage muligheden for at få penge tilbage, mener 3F.

- Det ville være virkelig godt, og det ville klæde kommunerne, at de i den udstrækning, de kan, får fundet de her sager frem, siger socialpolitisk chef i 3F, Ellen K. Lykkegaard.

Hos FOA mener næstformand Mona Striib, at det er et principielt spørgsmål om borgernes retssikkerhed, at kommunerne selv bør rette op på den hidtidige praksis.

- Ellers kan man i den grad sætte spørgsmålstegn ved retssikkerheden i det her samfund, hvis det bliver tilfældigt, om borgeren får det, man har krav på, siger Mona Striib.

Selvom alle kommuner arbejder ud fra samme anbefaling fra Ankestyrelsen, og alle har fået input fra KL, så er det meget forskelligt, hvordan kommunernes annoncering tager sig ud.

Faaborg-Midtfyn og Svendborg lagde allerede oplysningerne på kommunens hjemmeside i december, og mens Faaborg-Midtfyn i denne uge følger op med annoncering i de lokale ugeaviser, så har Svendborg også brugt kommunens facebookside.

Langelands Kommune har også lagt oplysninger på nettet. Her ligger teksten dog ikke ligefrem på en opsigtsvækkende placering, men derimod på en underside på jobcentrets hjemmeside.

De andre fynske kommuner har endnu ikke lagt oplysningerne på deres hjemmesider.

via Listen To News