Forstå sagen om sygedagpenge på fem minutter
Tusindvis af borgere kan være blevet snydt for penge af kommunerne.  Foto: Iris/Scanpix/Arkiv
Sagen om sygedagpenge er kompleks. Her guider Avisen.dk dig igen sagens kernepunkter.

Sagen handler i korte træk om, at tusindvis af borgere kan gå glip af penge, som de er blevet frataget af kommunerne og har ret til at få udbetalt ifølge en Højesteretsdom fra efteråret.

For mange af sagerne gælder det, at kommunerne har brugt en ekstern aktør til at træffe en afgørelse eksempelvis om sygedagpenge.

Men dommen fra Højesteret gælder også for alle borgere, der har vundet en sag i Ankestyrelsen, men hvor kommunen har truffet en afgørelse med tilbagevirkende kraft.

Startede med Heidi

Det var en kvinde fra Kolding, Heidi Olsson, der startede lavinen af sager.

Hendes sag blev nemlig taget op som en principiel sag ved Højesteret i september sidste år.

Tilbage i december 2009 havde 3F-medlemmet Heidi Olsson mistede sine sygedagpenge på grund af en regel om varighedsbegrænsning.

Men afgørelsen var blevet truffet af Falck Jobservice, som Kolding Kommune samarbejde med om sygedagpengesager. Det skrev Fagbladet 3F.

Kolding Kommune traf først en gyldig afgørelse i november 2010.

Men kommunen stoppede ikke alene sygedagpengene med virkning for fremtiden, men også med tilbagevirkende kraft fra 31. december 2009.

Det var ulovligt, fastslog Højesteret.

For Heidi Olesen kom dommen til at betyde, at Kolding Kommune skulle efterbetale hende sygedagpenge fra 1. januar 2010 til og med 10. november 2010.

I alt skulle hun have tilbagebetalt 111.000 kroner minus den kontanthjælp, hun havde fået i perioden.

Mange er i samme situation

Heidi Olsen er langt fra den eneste, der er blevet frataget sygedagpenge, som hun ifølge loven, havde ret til.

Fagforeningen 3F har tidligere overfor Avisen.dk vurderet, at det drejer sig om tusindvis af borgere.

Før 2011 brugte flere kommuner nemlig eksterne samarbejdspartnere til at træffe afgørelser om borgernes ret til sygedagpenge. Men det måtte de som nævnt tidligere ikke.

I 2011 blev de kommuner, der havde ført denne praksis, derfor pålagt at træffe nye afgørelser i sagerne.

Samme år fastslog Ankestyrelsen, at når kommunerne fremover traf nye afgørelser, kunne de virke med tilbagevirkende kraft.

Og det var dén beslutning, Højesteret overtrumfede med Heidi Olssons sag.

Kommunens nye afgørelser måtte ikke virke med tilbagevirkende kraft, når de tidligere afgørelser var ugyldige.

Og på den baggrund blev der truffet en principafgørelse, som kan komme sygedagpengemodtagere, der er blevet snydt, til gode.

Uklarhed om regler

I øjeblikket er kommuner i gang med at finde ud af, hvordan de håndterer sagerne.

Flere kommuner har valgt, at borgerne selv må klage. Derfor er mange uvidende om, at de kan være blevet snydt.

Det er stadig uklart, i hvilket omfang kommuner kan benytte sig af en forældelsesfrist på tre år.

Ifølge Ankestyrelsens principafgørelse fra november står der:

"De enkelte månedlige udbetalinger af sygedagpenge forældes løbende efter 3 år."

Samtidig lægger Ankestyrelsen vægt på, at myndigheden er nødt til at afgøre spørgsmål om forældelse konkret i hver enkelt sag.