Kommune tvinger syge Bettina i jobprøvning

Arbejdsliv
- Jeg føler mig fanget mellem ikke at kunne arbejde og ikke få den hjælp, jeg har brug for. De ser ikke det hele menneske. De kigger ikke på mig og ser, at jeg bare ikke er i stand til at arbejde, siger Bettina Bundgaard. (Foto: Foto: Privat )
Selvom Bettina Bundgaard har lægeerklæringen på, at hun er for syg til at arbejde, bliver hun fastholdt i at skulle jobprøves og aktiveres. Hun føler sig socialt udsat og svigtet af samfundet.

42-årige Bettina Bundgaard fra København har en personlighedsforstyrrelse og er for syg til at arbejde.

Det fastlår hendes psykiater, der i en lægeerklæring har erklæret hende uegnet til at arbejde. 

Men jobcentret i Københavns Kommune er af en anden mening og vil derfor ikke indstille hende til en førtidspension. I stedet trækkes Bettina Bundgard igennem jobafprøvninger og aktivering.

Og det går ikke bare udover livskvaliteten, men er også med til at forværre den psykiske lidelse, hun kæmper med. Hun føler sig socialt udsat og svigtet. 

Det fortæller hun til Avisen.dk. 

- Det er som om, jobcentret bare ikke vil acceptere, at jeg er syg. De afviser i hvert fald at tage min psykiaters ord for pålydende. Mit indtryk er, at de prøver at trække tiden, så de kan spare penge, siger Bettina Bundgaard. 

Bettina Bundgaard er ikke ene om at føle sig socialt udsat i Danmark. Ti procent af danskerne føler sig i dag socialt udsatte. Det er en stigning fra seks procent i 2015, viser en ny undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danskerne.

Det er Ugebrevet A4, der i dag skriver om holdningsundersøgelsen, der er lavet af Epinion for Rådet for Social Udsatte. 

Ude af stand til at arbejde 

Selvom Bettina Bundgaard har en lang række uddannelser bag sig, som blandt andet sosu-hjælper, en bachelorgrad i tekstile fag og formidling samt en kandidat i pædagogik, har hun aldrig fundet sig til rette på arbejdsmarkedet. 

Jeg er bange og ked af det. Prøver at gøre bare en rar ting hver dag for at holde det ud.
Bettina Bundgaard, psykisk og socialt udsat

Hun har blandt andet arbejdet som pædagog, tjener, underviser, sosu-hjælper, erhvervskonsulent og handicaphjælper. Men hendes meget stærke følelsesliv og omskiftelige psykiske tilstand gør, at hun tit og ofte bliver overvældet af følelser af stress, angst og depression. Derfor har hun gang på gang måttet sygemelde sig eller opsige arbejdet. 

Hun har fået stillet diagnoserne personlighedsforstyrrelse med borderline-træk samt periodisk depression af moderat grad.

Det fremgår af en lægeerklæring fra Bettina Bundgaards psykiater til jobcentret, som Avisen.dk er i besiddelse af. 

I lægeerklæringen, der er fra oktober 2017, fremgår det, at Bettina Bundgaards tilstand forværres i pressede arbejdssituationer, hvor der ses "et markant impulsivt flugthandlingsmønster, som er helt ødelæggende for Bettina, og som bunder i en overvældende oplevelse af magtesløshed fastlåsthed." 

Psykiater: mulighederne er udtømte

Psykiateren understreger i lægeerklæringen til jobcentret, at:

"Bettinas erhvervsevne i ethvert erhverv er ophævet." 

"Alle behandlingsmuligheder er udtømte."

"Funktionsniveauet kan ikke udvikles yderligere."

 Og at "tilstanden er stationær."

Bettina Bundgaard har for længst erkendt, at hendes psykiske lidelse gør, at hun ikke kan fungere i et arbejde.

Nu ville hun ønske, at jobcentret kom frem til samme erkendelse. Men i stedet bliver hun fastholdt i det jobafklaringsforløb, hun har været i siden maj sidste år. Inden da havde hun været på sygedagpenge i de maksimale 22 uger efter endnu et mislykket forsøg på arbejdsmarkedet.  

Brød sammen i Irma

- Nu gør jobcentret det mod mig, som jeg ikke kan klare. De stiller krav, og de presser mig, selvom de ved, jeg har svært ved at håndtere det. Men jeg gør, hvad de siger, for ellers ryger jeg på kontanthjælp, og så har jeg ikke råd til at blive boende, siger Bettina Bundgaard.

Hun føler, jobcentret har overtaget styringen og nu har magten over hendes liv. 

For nyligt har hun siddet og grædt til en jobsamtale i Irma på foranledning af jobcentret. 

- Jeg havde ikke lyst, men tænkte, at jeg måtte gøre, hvad jobcentret bad mig om. Jeg tog derhen, og vi sad rundt om bordet i frokoststuen. Jeg kunne holde sammen på mig selv, så længe jeg ikke skulle sige noget. Men da uddeleren begyndte at spørge ind til mig, brød jeg sammen. Jeg kunne jo ikke, og jeg måtte gå hulkende derfra, fortæller Bettina Bundgaard. 

Oplevelsen har gjort hende mere modløs og nedtrykt, end hun i forvejen var. Hendes tilværelse består primært i at samle kræfter til at møde op til de obligatoriske møder og aktivering i jobcentret. 

I det hele taget lever Bettina Bundgaard et meget isoleret liv. Hun har sjældent overskud til at gå ud eller have besøg af venner. Der kan gå fem måneder mellem, hun får taget sig sammen til at støvsuge. 

- Jeg er bange og ked af det. Prøver at gøre bare en rar ting hver dag for at holde det ud. Gå i karbad. Eller sidde i den massagestol, jeg har købt på Den Blå Avis. Bare for at berolige mig selv, siger Bettina Bundgaard.

Nej til førtidspension

Jobcentrets mange krav tynger hende psykisk. Hun har bedt om at blive indstillet til en førtidspension, men det har jobcentret afvist. 

De har i stedet bedt hende om at gennemgå endnu en psykiatrisk behandling og udredning, da det er nogle år siden, hun sidst var igennem et behandlingsforløb. Det fremgår af et brev fra den 22. februar i år fra jobcentret til Bettina Bundgaard, som Avisen.dk er i besiddelse af. 

- Jeg føler mig fanget mellem ikke at kunne arbejde og ikke få den hjælp, jeg har brug for. De ser ikke det hele menneske. De kigger ikke på mig og ser, at jeg bare ikke er stand til at arbejde. Hvis jeg kunne arbejde, gjorde jeg det jo. Jeg ville få fred på en førtidspension. Nu går jeg hver dag er og bange for fremtiden, siger hun. 

Frygter hjemløshed

Udsigten til at skulle igennem endnu et langt forløb i psykiatrien har nu kørt hende ud på sammenbruddets rand, fortæller hun. 

- Det nytter jo ikke, for det er jo den samme diagnose som sidst, men den vil de jo ikke engang kigge på. Jeg forstår ikke, hvordan de kan behandle mennesker på denne måde. Det er ikke at hjælpe, men det modsatte. Og der er intet jeg kan gøre.

Bettina Bundgaard fortæller, at hun får det værre af, at jobcentret ikke vil lade hende være i fred, men at hun finder i sig i det, så længe hun udholder det. 

- Derefter er der kun den mulighed at melde mig ud af jobcentersystemet og leve uden indtægt. I starten kan jeg leve af, hvad jeg kan sælge min andelslejlighed for. Derefter er det på gaden. Angsten for det ligger lige under overfladen hele tiden. Derfor føler jeg mig udsat. 

Avisen.dk har fremlagt Bettina Bundgaards sag til Københavns Kommune og har spurgt ind til, hvorfor man i sager som disse ikke følger lægens vurdering, men fortsætter jobprøvning af borgeren. Jobcenterchef i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Birgitte Rasmussen svarer i en skriftlig kommentar til Avisen.dk: 

”Vi kan ikke kommentere på enkeltsager, men kan generelt oplyse at det er jobcenterets opgave at vurdere borgernes funktionsevne. Det gøres på baggrund af lægelige udtalelser, afklaringsforløb og virksomhedsforløb, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og med hensyn til vedkommendes situation.” 

Bettina Bundgaard har givet samtykke til, Avisen.dk må citere fra lægeerklæringen fra hendes psykiater. 

Krimi

To fly stødt sammen

i luften