GUIDE Hvad får man i kontanthjælp?
I daglig tale kaldes det bare for kontanthjælp, men i virkeligheden dækker det over en lang række underkategorier som integrationsydelse, uddannelseshjælp, revalidering og ressourceforløbsydelse. Avisen.dk guider dig igennem, hvor meget man får på de forskellige kontanthjælpssatser.

Bistand, kontanthjælp eller ledighedsydelse. Kært barn har mange navne, men når man bliver arbejdsløs eller ryger ud af dagpengesystemet, er det den aktuelle situation, der afgør præcis hvilken ydelse, man kan få.

Og ikke mindst, hvor mange penge, man kan regne med, tikker ind på kontoen hver måned. 

Når ydelser diskuteres politisk, bliver der til tider regnet både børnepenge, boligstøtte med mere ind i ydelsernes størrelse. For at give det mest retvisende billede har Avisen.dk i denne guide valgt ikke at medregne andet end ydelserne i sig selv.

Alle satser er fra februar 2018. 

Hvad får jeg i kontanthjælp?

Den helt klassiske kontanthjælp gives til alle danskere, der ikke kan forsørge sig selv. Læs mere i Avisen.dk's guide om kontanthjælp her.

 • Uddannelseshjælp er navnet for den lavere ydelse, der gives til alle under 30, som, man vurderer, enten er i stand til at tage et arbejde eller en uddannelse. Det beløb vil stå i parentes i punkterne herunder:

 • Hvis man er over 30 år, eller hvis man er under 30 og psykisk syg og forsørger, betyder det, at man modtager 14.993 kroner om måneden (14.993 kroner)

 • Hvis man er over 30 og ikke har børn, er under 30 år og har passeret 12. svangerskabsuge, eller er under 30 år og udeboende psykisk syg falder det beløb til 11.282 kroner om måneden (11.282 kroner).

 • Hvis man er enlig forsørger under 30 år får man 14.331 kroner om måneden (12.364 kroner).

 • Hvis man er forsørger under 30 år, men ikke har fået ret til ekstra børnetilskud, får man 10.026 kroner om måneden (8.653 kroner).

 • Hvis man er under 30 år og ikke har børn eller er omfattet af nogen skærpede omstændigheder, kan man dog se frem til væsentlig mindre om måneden.

 • Hvis man er yngre end 30 år og udeboende modtager man 7.272 kroner om måneden (6.182 kroner), mens MAN blot modtager 3.509 kroner om måneden (2.664 kroner), hvis man er under 30 år og stadig bor hjemme hos mor og far.

 

Hvad får jeg i integrationsydelse?

Hvis man ikke har haft bopæl i det danske rige i minimum 7 ud af de seneste 8 år, får man det, der i dag hedder integrationsydelse. Det svarer til det, der tidligere hed starthjælp. 

 • Hvis man er enlig forsørger, modtager man 12.364 kroner om måneden.

 • Hvis man er gift forsørger, modtager man 8.653 kroner om måneden.

 • Hvis man ikke har børn, modtager man 6.182 kroner om måneden.

 • Hvis man stadig bor hjemme, modtager man 2.664 kroner om måneden.

 • Derudover kan man få et såkaldt dansktillæg på 1.560 kroner om måneden, hvis man kan bestå prøven i Dansk 2, hvilket svarer til 9. klasses niveau. 

For halvandet år siden blev det dog besluttet, at det var ulovligt at forskelsbehandle EU-borgere, og dermed var man ikke længere omfattet af integrationsydelse, hvis man havde været bosat i EØS-lande. Det kan du læse mere om her

Hvad får jeg i ressourceforløbsydelse?

Man kan komme i ressourceforløb efter længere tids sygemelding. Forløbet skal hjælpe med at komme i arbejde.

Under ressourceforløb modtager man den højeste kontanthjælpssats på 14.993 kroner om måneden for forsørgere og 11.282 kroner om måneden, hvis man ikke har børn.  

Hvad får jeg i revalidering?

Revalidering er som oftest den sidste mulighed i beskæftigelsesindsatsen og gælder som udgangspunkt for borgere med en begrænset erhvervsevne. Netop derfor er revalideringssatsen også den højeste af kontanthjælpssatserne. 

 • Hvis man er fyldt 30 år eller forsørger børn, kan man se frem til hele 18.645 kroner om måneden.

 • Hvis man er under 25 år svinger ydelsen mellem de to højeste kontanthjælpssatser på henholdsvis 11.282 kroner om måneden og 14.993 kroner om måneden.

Du kan læse præcis, hvilken sats du er på her.

Man skal huske, at alle beløb er før skat.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.