Industriens Branchearbejdsmiljøråd Investeringer i godt arbejdsmiljø kommer dobbelt tilbage
Ny international undersøgelse viser, at når en virksomhed investerer en krone i arbejdsmiljø, så kan den forvente at få et dobbelt så stort afkast retur. Danske undersøgelser har tidligere påvist tilsvarende effekt. Kampagnen skal gøre topledere opmærksomme på, at investeringer i arbejdsmiljø er en god forretning. Bag kampagnen står bl.a. DI, CO-industri og Lederne, der arbejder sammen i I-BAR, Industriens Branchearbejdsmiljøråd.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

ISSA, International Social Security Association, har gennemført en stor undersøgelse på tværs af lande og brancher. Undersøgelsen dokumenterer, at for hver krone investeret i arbejdsmiljø kan virksomhederne forvente at få et økonomisk afkast på 2,2 kroner retur.

Tidligere har danske undersøgelser fra bl.a. Videnscenter for Arbejdsmiljø, LO og COWI også peget på økonomiske fordele ved et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. COWI har beregnet, hvor store summer dårligt arbejdsmiljø koster virksomheder og samfundet i form af sygefravær. Og sygefraværet kan nedbringes med omkring 30 %, hvis arbejdsmiljøet forbedres, så afdelingerne i en virksomhed med det dårligste arbejdsklima får et arbejdsmiljø på niveau med de afdelinger, hvor det er bedst.

Det er dog først med den nye ISSA-undersøgelse lykkedes at sætte beløb på, hvor meget virksomhederne konkret kan forvente at tjene, når de investerer i arbejdsmiljøet.

En kampagne fra I-BAR, Industriens Branchearbejdsmiljøråd, skal gøre opmærksom på fordelene ved at investere i et godt arbejdsmiljø.

”Vi oplever, at stadig flere virksomheder er opmærksomme på de store økonomiske gevinster, der kan opnås ved at arbejde bevidst med arbejdsmiljøet. Det vil vi gerne sætte fokus på med kampagnen, så endnu flere topledere, virksomheder og medarbejdere kan få glæde af fordelene ved at investere i et godt arbejdsmiljø i bred forstand. Det gælder ikke blot de fysiske vilkår som korrekt belysning, god udluftning og ergonomiske arbejdsstillinger. Det handler også om det psykiske arbejdsmiljø,” fortæller Kenneth Bergen, formand for I-BAR.

”Data viser, at det psykiske arbejdsmiljø – som fx at have indflydelse på at tilrettelægge egne arbejdsforhold – har en langt større økonomisk betydning, end vi til daglig tilskriver det. En dansk rapport viser eksempelvis, at helt op til 30 % af sygefraværet på virksomhederne kan fjernes ved at forbedre arbejdsmiljøet. Den viden ønsker vi at dele med danske virksomhedsledere.”

Kampagnen viser tre eksempler på virksomheder, LEGO Koncernen, Montana Møbler A/S og Linimatic A/S, hvor toplederne går foran og prioriterer arbejdsmiljøet – fordi de ser det som en naturlig del af forretningen. Det handler både om respekt for medarbejderne, og om at det batter på bundlinjen. Adm. direktør Jacob Himmelstrup fra zinkstøberiet Linimatic fortæller:

”Det er ekstremt svært at overleve som produktionsvirksomhed i Danmark, hvis man ikke tager arbejdsmiljøet alvorligt. Ved at prioritere arbejdsmiljøet investerer du i en udvikling, som du kan kontrollere, du får de rigtige kunder, og du sikrer, at du kan rekruttere og fastholde de rette medarbejdere. Ikke mindst det sidste er væsentligt”, siger Jacob Himmelstrup.

I-BAR’s kampagne afsluttes til efteråret i forbindelse med EU's arbejdsmiljøuge. Det sker den 25. oktober med kåringen af Danmarks tre dygtigste topledere, der arbejder systematisk på at fremme arbejdsmiljøet og dermed forretningen. Fordi et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø øger kvaliteten, engagementet og effektiviteten. Dommere er formand og næstformand i CO-industri, Thorkild E. Jensen og Mads Andersen, a dministrerende direktør og viceadministrerende direktør Karsten Dybvad og Kim Graugaard fra DI, direktør Vibeke Skytte, fra Lederne, samt professor Per Langaa Jensen fra DTU Management Engineering, der i mange år har beskæftiget sig med arbejdsmiljø.

Alle kan være med til at indstille en topleder, som de synes har gjort sig fortjent til hæderen. Indstillingen sker via websitet: www.ibar.dk fra den 21. august til den 28. september.

Anders Just Pedersen, Arbejdsmiljøchef, DI
Tlf.: 3377 3686
Mobil:  2949 4549

Michael Jørgensen, Områdeleder, CO-industri
Tlf.: 33 63 80 28

Lars Andersen, Arbejdsmiljøchef, Lederne
Mobil: 24 28 24 81


Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.