Gevaldigt løft til vikarer i industrien
Parterne på industriens hovedoverenskomstområde er blevet enige om at implementere EU's vikardirektiv. Foto: Colourbox
Industrien er klar til at sidestille vikarer med fastansatte timelønnede, når Folketinget vedtager EU-direktivet i Danmark.

Vikarer i industrien får nu de samme ansættelsesvilkår som fastansatte medarbejdere.

Det er parterne på industriens overenskomstområde - CO-industri og DI - i dag blevet enige om.

Aftalen betyder blandt andet, at vikarer får ligeså meget i løn som fastansatte. Den sikrer også, at de har ret til de samme faciliteter, kantine og vaskerum eksempelvis, som deres kolleger.

"Fleksibilitet på arbejdsmarkedet skal ikke skabes ved løndumpning og nedsættelse af sociale goder, men ved at medarbejderne kan arbejde fleksibelt og er i stand til at flytte fra job til job gennem uddannelse og opkvalificering," siger Arne Sørensen, organisationssekretær i CO-industri, der er et kartel af ni fagforbund, blandt andet 3F og CO-Metal.

Han er tilfreds med, at det er lykkedes at få en aftale i stand og ser frem til, at der også vil kunne indgås en aftale på Industriens Funktionæroverenskomst på et senere tidspunkt.

EU har sat en implementeringsfrist på direktivet den 5. december 2011, og aftalen mellem CO- Industri og DI træder i kraft, når Folketinget har vedtaget implementeringsloven i Danmark.

Industriens parter har siden 1995 haft regler om anvendelse af vikarer i Industriens Overenskomst. De regler fortsætter uændret, og det gør retspraksis også.

Ved indgåelse af industriens overenskomster 2010 blev parterne enige om at nedsætte et udvalg, som skulle se på, hvordan vikardirektivet kunne implementeres. Det er det udvalgsarbejde, som nu resulterer i, at vikardirektivet bliver en del af Industriens Overenskomst.