FN: Flygtninge bør ikke ryge retur til Irak
De irakiske flygtninge i Danmark og andre lande bør i følge FN’s Flygtningehøjkommisariat ikke sendes tilbage til Irak, før situationen er væsentligt forbedret.

Irakiske flygtninge skal have lov til at blive i de lande, de er flygtet til, da det endnu er for farligt at vende tilbage til Irak. Det konkluderer FN’s Flygtningehøjkommisariat UNHCR i en ny rapport, der blandt andet peger på, at menneskerettighederne ofte overtrædes, og at irakerne forfølges på grund af deres politiske, religiøse eller etniske tilknytning.

»Indtil situationen forbedres væsentligt, mener vi ikke, at det er sikkert at tvinge irakere til at tage tilbage til den centrale og sydlige del af landet,« siger UNCHRs talsmand Tim Irwin til TV 2 Nyhederne.

Andreas Kamm, der er generalsekretær i Dansk Flygtninghjælp, tror, at det nu bliver lettere for irakere at få asyl i Danmark, da UNCHRs anbefalinger er centrale for Flygtningenævnets afgørelser.

Integrationsminister Rikke Hvilshøj har dog ikke ville lade sig interviewe om den del af sagen, men skriver følgende .

»Det er det uafhængige Flygtningenævn, der har kompetencen i asylsager, og de seneste oplysninger fra UNCHR indgår ligesom oplysninger fra andre internationale organer i deres sagsbehandling,« oplyser TV2 Nyhederne.