Flere syge ældre - færre sygeplejersker
Der bliver stadigt færre sygeplejersker ude i kommunerne til at tage sig af de syge ældre. Foto: Colourbox
De ældre ude i kommunerne, der kræver sygepleje, bliver flere, men antallet af sygeplejersker falder.

Ikke bare stiger antallet af ældre, men stadigt flere af de ældre har også brug for sygepleje, fordi de bliver sendt hurtigere hjem fra sygehusene, hvis de har været syge. Alligevel falder antallet af kommunalt ansatte sygeplejersker, der kan tage sig af de ældre, når de er udskrevet.

Det viser en analyse fra Dansk Sygeplejeråd på baggrund af tal fra det Fælleskommunale Løndatakontor.

"Konsekvenserne er rigtig bekymrende for de ældre. For det er jo ikke gjort med, at der kommer flere ældre. Det er også sådan, at de ældre, der på plejecentrene, er meget mere syge og har mange flere sygdomme end tidligere. Derfor er det selvfølgelig nødvendigt at have personale som sygeplejersker, der kan tage sig af de mere komplekse sygdomme hos de borgere, der er på plejecentrene og i kommunerne," siger Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, til Newspaq.

I 2000 var der 8.054 basissygeplejersker. Det var ti år senere i 2010 faldet til 7.830, oplyser Dansk Sygeplejeråd. Det betyder omregnet, at hvor der i 2000 var cirka 39 sygeplejersker per 1.000 borgere over 80 år i kommunerne, så var det i 2010 faldet til 34.

Selvom det ikke synes som et stort fald, er problemet, at de ældre har langt større behov for sygepleje end tidligere, forklarer Dansk Sygeplejeråd.

"Der er simpelthen for stor risiko for, at der opstår fejl, når der ikke er sygeplejersker ansat. Vi kan jo se, at antallet af fejl falder i de kommuner, der har sygeplejersker ansat på for eksempel på plejecentrene," siger Dorte Steenberg.

Hun mener, at det bør være overordnede nationale retningslinjer, der afgør, at der skal være ansatte sygeplejersker på plejecentrene og ikke kommunernes trængte økonomi.

Ifølge en tilsynsrapport fra Sundhedsstyrelsen for 2010 var der alvorlige fejl og mangler på syv ud af ti plejehjem herhjemme, men det er ikke tilfældet i Thisted Kommune i Nordjylland. Her har man ansat sygeplejersker på samtlige af kommunens plejehjem, og embedslægerne har ikke fundet alvorlige fejl i flere år.

"Vi skal udnytte alle personalegruppers ressourcer bedst muligt. Men vi skal altså også have repræsentation af dem, der har den højeste sundhedsfaglige uddannelse i kommunerne, og det er sygeplejerskerne. Og det giver tilsyneladende flotte resultater, når vi ser på embedslægernes tilsyn," siger Jan Bendix Jensen, ældrechef i Thisted Kommune, til DSR's nyhedsbrev, Synergi.

Ældresagen peger også på, at især på plejecentrene er der et stort behov for sygeplejersker. De kan i højere grad se, hvilken pleje der er behov for i forhold til eksempelvis ældre demente borgere.

"I kraft af deres uddannelse og deres erfaring kan de, med det man kalder 'det kliniske blik', meget nemmere tolke, hvor galt det står fat. Er det noget, der så alvorligt, at vi bliver nødt til at få det gamle menneske på hospitalet," siger seniorkonsulent Margrethe Kähler fra Ældresagen til Newspaq.

Det kan nemlig være vigtigt, at de ældre ikke bliver sendt unødigt på hospitalet, da de risikerer at blive konfuse og nervøse af at blive flyttet, forklarer Margrethe Kähler.

"Vi ser jo i Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter, at på de plejecentre, hvor de har sygeplejersker ansat, er der færre anmærkninger fra embedslægerne," siger hun og peger også på, at kunne der også tilknyttes en plejehjemslæge, der kunne vejlede personalet og tale med sygeplejersken, ville det være ekstra positivt.

Ældresagen oplever, at de får henvendelser fra pårørende til de ældre plejehjemsbeboere, der er bekymrede over eksempelvis medicinering og behandling af sår hos deres ældre familiemedlemmer.

Dansk Sygeplejeråd vil nu gå til Folketinget for at få de to ministre på området ind i sagen. Det drejer sig om sundhedsminister Astrid Krag (SF) og socialminister Karen Hækkerup (S).