Dyre private børnepassere vælter frem

De laver næsten det samme. Men private dagplejere får cirka 6000 kroner mere ind på kontoen hver måned end de kommunalt ansatte
I Århus er der nu 24 selvstændige børnepassere, syv mere end for en måned siden. I Aalborg er en fjerdedel af dagplejen private børnepassere, og i København stiger tallet også.
I Århus er der nu 24 selvstændige børnepassere, syv mere end for en måned siden. I Aalborg er en fjerdedel af dagplejen private børnepassere, og i København stiger tallet også. Bente Jæger

Vil du ansættes af kommunen til at passe fire børn i dit eget hjem - underlagt en masse regler. Du får udbetalt omkring 17.000 kr. om måneden efter skat.

Eller vil du selv finde fem børn, passe dem i dit eget hjem, selv bestemme det hele, og få udbetalt omkring 23.000 kroner?

Flere og flere opdager, at model nummer to faktisk er meget tiltrækkende.

Eneste reelle risiko ved det er, at du ikke kan skaffe børn nok, og i en tid med pasningsproblemer i det kommunale, er det sjældent et problem.

Desuden skal du ikke søge jobbet. Hvis du kan blive godkendt af kommunen, kan du åbne din børnepasserbutik nu og her.

I Århus er der nu 24 selvstændige børnepassere, syv mere end for en måned siden. I Københavns Kommune har man også oplevet en svag stigning.

I Aalborg bliver en fjerdedel af dagplejebørnene passet privat. Der er 2900 børn i kommunaldagpleje og 950 børn i privat.

Mens de private børnepassere for nogle er en nødløsning, mens man venter på en kommunal plads, er det ikke sådan i Aalborg.

”Sådan var det i starten. Nu er det mit indtryk, at det er forældre, der kan lide det frie valg og har truffet et bevidst valg om at vælge det private. De er ofte økonomisk bedrestillede. For enlige forsørgere og studerende kan det være svært, fordi man ikke kan få friplads i det private,” siger Maibritt Nielsen, tilsynsførende pædagog i de private pasningsordninger i Aaalborg Kommune.

De kommunalt ansatte daglejere anviser kommunen. De private kan man selv tage rundt og vælge, eller komme på den venteliste, som de mest populære har. Derudover er der to store forskelle.

”Dels får forældrene tilbudt gæstedagpleje til barnet, hvis dagplejeren er syg eller holder ferie. Hos de private må forældrene klare det selv. Og dels er der i meget højere grad pædagogisk tilsyn med de offentligt ansatte dagplejere. I det private er der tilsyn tre gange om året, primært om det sikkerhedsmæssige,” siger områdeleder Peter Ottesen fra dagplejeområde Sydvest i Aalborg Kommune.

Men selvom man som forældre selv skal finde pasning i børnepasserens seks ugers ferie og under sygdom, og der er mindre garanti for fagligheden, så er ordningen stadig populær i Aalborg.

”Jeg har godt hørt fra andre, at at det er noget, man siger. ’Vi har børnene i privat dagpleje’. Ligesom man siger om privatskoler,” siger Peter Ottesen.

I Aalborg er der to pædagogiske tilsynsførende til de 950 private børnepassere, altså 425 børnepassere per tilsynsførende. Blandt de offentligt ansatte dagplejere er der 45 tilsynsførende, 64 dagplejere per tilsynsførende.

Børnepasseren skal have minimum to tilsyn om året. De enkelte kommuner kan selv beslutte at lave flere tilsyn, men generelt får det FOA, der organiserer både dagplejere og børnepassere, til at bekymre sig om kvaliteten.

”Det er nemt at spare på de tilsynsførende, for der bliver stadig passet lige mange børn. Men eftersom der heller ikke er krav om uddannelse blandt dagplejere og børnepassere, kommer det også i højre grad til at afhænge af, om den enkelte har fået en god opdragelse, som de kan give videre. Der er heller ikke nogen at spørge til råds, hvis der er problemer med et af børnen,” siger Jakob Sølvhøj, formand for pædagogisk sektor i FOA

 

Artiklen er rettet klokken 10:50 - det er præciseret, at tallene fra Aalborg er antallet af børn i dagpleje, ikke antallet af dagplejere

Det tjener de

Den kommunalt ansatte dagplejer får 21.500 kr/mrd plus 13% i pension. Hun får et fradrag på 46% for slitage og øget forbrug i hjemmet og mad til børnene.

Hun får udbetalt 17.215 kr om måneden. Værdien af fradraget er 3.062 kr.

Den private børnepasser får 34.000 kr/mrd betalt af forældrene til børnene.
Hun skal selv betale pension. Hun får et fradrag på 46% for slitage og øget forbrug i hjemmet og mad til børnene.
Hvis hun opsparer de 13% i pension får hun udbetalt 23.101 kroner om måneden. Værdien af fradraget er 4.213 kroner.
Beregninger udført at privatøkonom Las Olsen, privatøkonom i Danske Bank

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.