FAKTA: ATP får danskernes tvungne pension til at vokse
ATP er danskernes fælles pensionskasse. En million pensionister fik penge fra ATP Pension i 2016.

Danskernes fælles pensionspengetank ATP har købt 27 procent af Københavns Lufthavn.

Læs her om ATP:

* ATP blev oprettet i 1964 som supplement til folkepensionen.

* Det er en kollektiv pensionsforsikring, hvor princippet er, at man selv og ens arbejdsgiver eller staten betaler ind til ens pension i ATP.

* Man betaler bidrag til ATP af sin løn eller dagpenge, kontanthjælp eller en anden form for overførselsindkomst.

* Selvstændige bestemmer selv, om de vil indbetale ATP-bidrag.

* En typisk lønmodtager indbetalte i 2016 3408 kroner i ATP. Heraf betalte lønmodtageren selv 1136 kroner, mens arbejdsgiveren betalte 2272 kroner. Bidraget giver den enkelte ret til ATP Pension, når man bliver folkepensionist.

* ATP forvalter en samlet formue på næsten 750 milliarder kroner.

* Formuen skal forvaltes, så de danske pensionsopsparere sikres størst muligt afkast.

* ATP investerer for eksempel i aktier, obligationer, fast ejendom og infrastruktur.

* ATP garanterer og afdækker 80 procent af indbetalingerne, mens de resterende 20 procent investeres.

* Den fulde årlige ATP Pension for en 65-årig, der har indbetalt bidrag i et helt arbejdsliv, var 23.600 kroner i 2016. Det svarer til 32 procent af folkepensionens grundbeløb.

* Ved udgangen af 2016 modtog 1.003.700 pensionister ATP Livslang Pension.

Kilder: ATP

/ritzau/