Få det fulde overblik: Her er der varslet strejker

Offentligt ansatte demonstrerer foran Moderniseringsstyrelsen. (Foto: Foto: Jens Astrup/Ritzau Scanpix/arkiv)

Sygehuse, folkeskoler og jobcentre kan blive ramt, hvis ansatte i stat, kommuner og regioner gør alvor af de strejkevarsler, der nu er sendt ud.

Strejker pædagogerne i lille Idas vuggestue, eller må moster Karen undvære sin hjemmehjælper?

Hvis lønmodtagere og arbejdsgivere ikke kan blive enige om overenskomster for de ansatte i stat, kommuner og regioner, vil op mod 100.000 ansatte nedlægge arbejdet. Konflikten kan tidligst træde i kraft den 4. april. Forhandlingerne foregår nu i Forligsinstitutionen, hvor forligsmanden har mulighed for at udsætte konflikten i to gange 14 dage.

Få overblikket over, hvor der er varslet strejker, her:

Lærere

I alt 5.500 lærere og børnehaveklasseledere er udtaget til konflikt, og listen tæller 171 forskellige skoler.

Se listen her.

Pædagoger

Pædagogernes fagforening Bupl er klar til at sende 5.000 af fagforeningens medlemmer i strejke, hvis der ikke lander en aftale.

Se listen her.

Socialpædagoger

Socialpædagogerne vil sende 2750 medlemmer i strejke, hvis der bliver konflikt. Det er 155 arbejdspladser i 34 kommuner og 26 arbejdspladser i alle fem regioner, der bliver ramt.

Se listen her.

Læger

Yngre Læger og Overlægeforeningen har varslet strejke på anæstesiafdelinger og radiologiske afdelinger i hele landet. Varslerne omfatter i alt 1.800 læger.

Se listen her.

Sygeplejersker

Op mod 6.000 sygeplejersker er klar til at gå i strejke, hvis de ikke får en ny overenskomst. Hospitaler og hjemmepleje må køre med nødberedskaber.

Se listen her.

Jordemødre

Jordemoderforeningen har udtaget to fødesteder til at strejke. Det svarer til cirka ti procent af medlemmerne.

Se listen her.

Ansatte på jobcentre og i borgerservice

HK/Kommunal har valgt at varsle konflikt på jobcentre i 15 kommuner, efter at overenskomstforhandlingerne med Kommunernes Landsforening er brudt sammen. Alt i alt har HK/Kommunal udtaget op mod 6.000 medlemmer til strejke på 277 arbejdspladser i 53 kommuner og i fem regioner. 

Se listen her.

Socialrådgivere

Dansk Socialrådgiverforening har udpeget en række arbejdspladser til at strejke, hvis ikke lønmodtagere og arbejdsgivere finder en løsning inden april.

Se listen på det statslige område her.

Se listen på det kommunale og regionale område her.

Sosu'er, pædagogmedhjælpere og portører

Fagforbundet FOA, der blandt andet organiserer sosu’er, pædagogmedhjælpere og portører vil sende 13.700 kommunalt ansatte medlemmer og 2.200 regionalt ansatte medlemmer i strejke, hvis der bliver konflikt.

Se listerne her.

Gymnasielærere

19 gymnasier er blevet udtaget til strejke.

Se listen her.

Lærere, vejledere og konsulenter på produktionsskoler

Uddannelsesforbundet har udsendt strejkevarsel for lærer, vejleder og konsulenter på blandt andet produktionsskoler.

Se listen her.

Lærere på friskoler

Frie Skolers Lærerforening har sendt strejkevarsel til Moderniseringsstyrelsen for omkring 1000 ansatte på 58 frie grundskoler og efterskoler.

Se listen her.

Ansatte i Skat, BaneDanmark og Politiets 114-centre

Politiets servicecentre over hele landet er blandt de statslige arbejdspladser, som HK Stat har udtaget til konflikt. Også en lang række arbejdspladser i Skat bliver ramt af mangel på HK’ere, hvis konflikten bliver en realitet. Også togdriften kan blive ramt, da HK’ere beskæftiget med trafikstyring hos Banedanmark i blandt andet Århus, Skanderborg og Roskilde er udset til at strejke.

Se listen her.

Akademikere i ministerier, styrelser og kommuner

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har varslet konflikt for godt 15.000 ansatte på op mod 150 statslige arbejdspladser.

Blandet andet har Akademikerne udtaget omkring 6.000 medlemmer på det statslige område samt 2.500 medlemmer på det kommunale område og 3.000 medlemmer på det regionale område. Det gælder blandt andet en lang række ministerier.

Se listen her.

Dansk Magisterforening har også udsendt et strejkevarsel for akademiske arbejdspladser i flere ministerier og kommuner.

Se listen her.

3F'ere

Der er udtaget mellem 10 og 15 procent af de offentlige 3F-medlemmer til strejken. Det vil ifølge Fagbladet 3F gå ud over kremeringen af de døde og rengøringen på sygehuse og i børnehaver, hvis det ender med konflikt.

Se listen her.

Teknikere, designere og konstruktører

Teknisk Landsforbund har udpeget, hvad der svarer til 10-15 procent af arbejdspladserne på det offentlige område. Forbundet organiserer omkring 30.000 medlemmer, der arbejder inden for teknik, design eller byggeri.

Se listen her.

Bioanalytikere

Danske Bioanalytikeres fagforening, Dbio, har udtaget 607 medlemmer fra en række hospitaler fordelt over hele landet.

Se listen her.

Opdateres