6.000 sygeplejersker klar til strejke: Operationer aflyses og ældre må undvære besøg
I 2008 strejkede sygeplejerskerne for højere løn. Nu er de klar til konflikt igen. Foto: Brian Bergmann/Ritzau Scanpix
Op mod 6.000 sygeplejersker er klar til at gå i strejke, hvis de ikke får en ny overenskomst. Hospitaler og hjemmepleje må køre med nødberedskaber.

Operationer må aflyses, og ældre må undvære besøg, hvis sygeplejerskernes varslede strejker bliver en realitet.

Dansk Sygeplejeråd har netop offentliggjort en omfattende liste over, hvor op mod 6.000 af forbundets medlemmer vil gå strejke, hvis de aktuelle overenskomstforhandlinger ikke fører til noget resultat.

Se Dansk Sygeplejeråds strejkevarsler her. 

Af listen fremgår det, at sygeplejersker på hospitalernes operationsafdelinger er udtaget til en mulig konflikt. Derudover vil en strejke kunne ramme den kommunale hjemmepleje, hvor sygeplejersker ikke længere vil køre ud til ældre borgere og heller ikke bistå med genoptræning.

En konflikt vil også få konsekvenser for den pleje og omsorg, som sygeplejersker giver patienter umiddelbart efter, at de er udskrevet fra hospitalet. 

Dansk Sygeplejeråd pointerer, at strejkevarslerne ikke omfatter akutte og livstruende områder. Det betyder, at der ikke er udtaget personale, der arbejder på kræftafdelinger, med børn og i psykiatrien. Sammen med arbejdsgiverne vil der blive iværksat nødberedskaber under en eventuel konflikt.

De nu varslede strejker kan tidligst træde i kraft den 4. april. Overenskomstforhandlingerne foregår nu hos Forligsmanden, der har mulighed for at udsætte konflikten i to gange 14 dage. Uenigheden skyldes blandt andet uenighed om løn.

Formanden for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen understreger også muligheden for at nå en forhandlingsløsning.

- Jeg forventer at bruge det meste af marts måned i Forligsinstitutionen og arbejde på at undgå konflikten, siger Grete Christensen.

Dansk Sygeplejeråd har udtaget 10 procent af medlemmerne til en eventuel konflikt fordelt med cirka 4.500 i regionerne, cirka 1.000 i kommunerne og cirka 100 på statens område.

Også landets læger har varslet konflikt på landets hospitaler. Arbejdsgiverne har endnu ikke besluttet, om de varslede strejker skal modsvaret af lockout.