Dansk økonomi holder trit med EU-landene og USA
Byggeriet var med til at hive dansk økonomi opad i første kvartal. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø/Scanpix
Den danske bnp-vækst i 1. kvartal blev 0,3 procent. På årsbasis er væksten på niveau med EU og USA.

Det danske bruttonationalprodukt steg med 0,3 procent i første kvartal i år sammenlignet med fjerde kvartal 2016.

Det viser Danmarks Statistiks opgørelse af bnp-indikatoren for de første tre måneder i år.

Den peger på, at det særligt er transport- og byggesektoren, der har bidraget til den økonomiske vækst.

Dermed ser dansk økonomi ud til at holde fast i det beherskede opsving, der har præget de senere år.

Målt fra år til år er der tale om en vækst på 1,8 procent, og det er pænt i tråd med, hvad man har registreret i EU og USA.

Begge steder er væksten pr. år blevet opgjort til 1,9 procent.

Og ifølge Jacob Isaksen, der er seniorøkonom hos Nykredit, viser tallene, at dansk økonomi er på vej ind i en højkonjunktur.

- Med til historien hører, at 1. kvartal 2017 bliver det femte kvartal i træk med positiv BNP-vækst, hvis tallene står til troende.

- Vi skal helt tilbage til 2003/4 for at finde en længere periode med uafbrudt positiv BNP-vækst.

Bnp-indikatoren er en foreløbig opgørelse af bruttonationalproduktet, som er behæftet med en vis usikkerhed.

Danmarks Statistik opgør selv usikkerheden til at være 0,5 procentpoint i op- eller nedadgående retning.

Først senere kommer det egentlige nationalregnskab, som igen kan blive op- eller nedjusteret, når flere data bliver tilgængelige.

Bruttonationalproduktet er værdien af et lands samlede produktion af både produkter og tjenesteydelser fratrukket værdien af de brugte råvarer.

/ritzau/