Arbejdsløsheden stiger igen i Tyskland
Europas største økonomi oplever igen stigende arbejdsløshed efter at have nået det laveste niveau i fire år.

I efteråret nåede Tyskland det laveste arbejdsløshedsniveau i fire år, og endelig så det ud til at ’Europas økonomiske motor’ var kommet på ret kurs igen. Den forsigtige optimisme led et knæk i december 2006, hvor arbejdsløsheden igen steg. Det skriver AFP onsdag.

12,400 flere tyskere trak et nummer i arbejdsløshedskøen, som dermed kom over fire millioner mennesker igen. Det fik arbejdsløshedsprocenten til at lande på 9,6 ved årets udgang.

Ifølge Bundesbank skal der dog tages højde for, at arbejdsløsheden som regel er højere om vinteren som en direkte konsekvens af det kolde vejr. Når det er taget i betragtning, tyder tallene faktisk på, at arbejdsløsheden var svagt faldende i december.

Uanset hvilken måde, man regner tallene om på, kan det dog konstateres, at arbejdsløsheden i det tidligere Østtyskland faldt med 34.000 mennesker i december. Dermed er arbejdsløshedsprocenten for den fattigste del af det forenede Tyskland nede på 16,2. Det er næsten dobbelt så højt som i det tidligere Vesttyskland.