Vi skynder os til læge
Der bliver kortere og kortere mellem vores besøg hos læge, fysioterapeut eller kiropraktor, viser nye tal. Nu skal selv små symptomer behandles.

Hovedpine? Tør i munden? Ondt i højre knæ?

Så gå til lægen og få det tjekket – det kunne jo være noget, der skal behandles.

På atten år er danskernes forbrug af sundhedsvæsenets ydelser steget. Hvor 35 procent af danskerne i 1987 havde regelmæssig kontakt med en læge, var det i 2005 næsten 41 procent.

Det viser nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed

Seniorforsker på instituttet Mette Kjøller mener, at det kan hænge sammen med, at samfundet opfordrer os til at gå til læge:

»Man kunne forestille sig, at befolkningens tærskel for brug af sundhedsvæsenet har ændret sig – ikke mindst set i lyset af de mange opfordringer om at komme til læge så hurtigt som muligt, hvis man har symptomer.«

Tallene viser også, at fire ud af 10 voksne danskere i 2005 har været hos praktiserende læge inden for tre måneder. En ud af tre har i samme periode været hos praktiserende tandlæge.

Desuden tager vi stadig mere og mere medicin: i 1994 havde 30 procent en regelmæssig brug af medicin, mens det tal i 2005 var næsten 40 procent.

Resultaterne stammer fra Sundheds- og Sygelighedsundersøgelserne og baserer sig på svar fra godt 15.000 personer. Det fremgår ikke, om der er forskel på mænd og kvinder.