Udsatte børn skal spredes i børnehaverne
Hvis pædagogerne i børnehaverne skal kunne give de udsatte børn bedre hjælp, skal de spredes ud på flere daginstitutioner. Det fremgår en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet.

Måske er der en lille Marie, hvis mor drikker. Måske er der en lille Oliver, hvis far er deprimeret.
Hvis pædagogerne i børnehaven skal kunne hjælpe udsatte børn som Marie og Oliver bedre, skal de gå i hver sin børnehave fremfor i den samme. Det fremgår af en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet (SFI).

I Danmark går 50 procent af de udsatte børn i 20 procent af landets vuggestuer og børnehaver. Det betyder, at der er en stor koncentration af børn fra et såkaldt svagt hjem fordelt på få daginstitutioner. Det tal skal ned, konkluderer Cathrine Jespersen i sin netop offentliggjorte undersøgelse ’Socialt udsatte børn i dagtilbud’.
»Tilbud om særlige indsatser fungerer bedst, når andelen af børn fra udsatte hjem er under 10 procent,« fastslår forsker Cathrine Jespersen fra SFI.

Hun understreger endda, at 10 procent er en overgrænse. Ifølge hende vil det kræve yderligere forskning at komme med et nøjagtigt tal for hvor mange udsatte børn, der bør være i hver enkelt institution.
At det gør en forskel at sprede udsatte børn skyldes blandt andet, at der bliver frigivet flere kræfter i den enkelte institution til at tage sig af børn med behov for ekstra omsorg, hvis der ikke er så mange.

Cathrine Jespersen har desuden kigget på, hvordan amerikanerne hjælper udsatte børn. Det gør de blandt andet ved at efteruddanne pædagoger, ved at give forældre besøg i deres hjem og ved at tilbyde forældre kurser i at være gode forældre. Faktisk viser amerikanske undersøgelser, at de udsatte børn på sigt klarer sig bedre både under uddannelsen og på arbejdsmarkedet, hvis der er taget hånd om dem og deres familier fra barnsben af.
Cathrine Jespersen konkluderer i sin undersøgelse, at de amerikanske erfaringer kan være til inspiration for en fremadrettet dansk indsats.

»Selv om der er forskel på forholdene for socialt udsatte børn i USA og Danmark, så viser min undersøgelse, at der er noget at lære,« konkluderer hun.

I Danmark går 94 procent af alle tre til fem-årige børn i børnehave eller dagpleje.
SFI’s undersøgelse er bestilt og finansieret af Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender