Saddams henrettelse har ikke noget med Irakkrigen at gøre

I lederen 4.1.07 skriver David Trads under overskriften »Vis krigens virkelighed« om Saddam Husseins henrettelse – at medierne skal vise den i sin helhed, fordi krig er grufuldt, og det skal ikke skjules.
Men hvad har henrettelsen med krigen at gøre? Da Irak var besat fra foråret 2003 til sommeren 2004, var der ingen dødsstraf. Da besættelsen ophørte, og Irak havde et frit, demokratisk valg, valgte det irakiske parlament at genindføre dødsstraffen. Det var ikke med Danmarks og EU’s gode vilje, men hvad skulle vi gøre? Skulle vi have fortsat besættelsen, indtil irakerne ville love ikke at indføre dødsstraf? Danmark har ikke bare kritiseret dødsstraffen, men har helt konsekvent nægtet at have noget med retssagen at gøre.
Det er klart, at hvis ikke der havde været krig, var Hussein næppe blevet henrettet. Det var til gengæld folk, der slukkede fjernsynet, når Saddam var på skærmen, eller hele landsbyer, jf. hængningerne, Hussein blev dømt for. Der havde bare ikke været kamera på.
Lad os bekæmpe dødsstraf, men giv ikke krigen skylden!