Regeringen vil sprede udsatte børn i børnehaverne
Hvis pædagogerne i børnehaverne skal kunne give de udsatte børn bedre hjælp, skal de spredes ud på flere daginstitutioner, viser ny undersøgelse. I begyndelsen af 2007 vil regeringen sætte en række forsøg i gang.

Måske er der en lille Marie, hvis mor drikker. Måske er der en lille Oliver, hvis far er deprimeret.

Hvis pædagogerne i børnehaven skal kunne hjælpe udsatte børn som Marie og Oliver bedre, skal de gå i hver sin børnehave fremfor i den samme. Det foreslår Socialforskningsinstituttet (SFI) med afsæt i en netop offentliggjort undersøgelse, og allerede i begyndelsen af det nye år vil Ministeriet for Familie og Forbrug give sig til at teste forslaget. Sammen med de øvrige forslag om at udsatte børns forældre skal have besøg i hjemmet og på kursus i at være gode forældre. Deres pædagoger skal desuden have bedre og mere efteruddannelse.

I Danmark går 50 procent af de udsatte børn i 20 procent af landets vuggestuer og børnehaver. Det betyder, at der er en stor koncentration af børn fra et såkaldt svagt hjem fordelt på få daginstitutioner. Det tal skal ned, konkluderer forsker Cathrine Jespersen i sin undersøgelse ’Socialt udsatte børn i dagtilbud’.

»Tilbud om særlige indsatser fungerer bedst, når andelen af børn fra udsatte hjem er under 10 procent,« fastslår forsker Cathrine Jespersen fra SFI.

Hun konkluderer desuden i sin undersøgelse, at forældrekurser, hjemmebesøg og efteruddannelse af pædagoger kan være til gavn for en fremadrettet dansk indsats. Derfor sætter Familie - og forbrugerministeriet en række forsøg i gang, som skal køre i flere af landets daginstitutioner over de næste to til tre år.

»Vi vil nu igangsætte nogle store modelprojekter, hvor vi vil have fokus på eksempelvis opkvalificering af personalets kompetencer i forhold til udsatte børn og forældreinddragelse,« siger den nyligt tiltrådte familie- og forbrugerminister Carina Christensen (K).

Det arbejder hendes embedsværk derfor i øjeblikket på at sætte i gang.

»Jeg sidder netop nu og skriver på udbudmaterialet til forskere, som kan byde ind, hvis de er interesserede i at være med til at teste effekten af at sprede udsatte børn, afholde forældrekurser og efteruddanne pædagoger,« siger specialkonsulent Christian Barfoed-Høj fra Familie - og forbrugerministeriet.

Forbundet for pædagoger og klubfolk, BUPL, anerkender, at udsatte børn ikke er jævnt fordelt i landets dagsinstitutioner. Alligevel mener BUPL, at det er en dårlig ide at sprede udsatte børn.

»Jeg er noget skeptisk over ligefrem at flytte udsatte børn fra den ene børnehave til den anden, fordi det måske vil stigmatisere de pågældende børn, at det lige netop er dem, der skal flytte,« siger formand for BUPL Henning Pedersen. Han mener desuden, at det er bedst for alle børn at gå i institution i deres nærmiljø. Han hilser til gengæld de andre forslag fra SFI velkomne.

I Danmark går 94 procent af alle tre til fem-årige børn i børnehave eller dagpleje.